گزارش کارآموزی شرکت بین المللی پارس جنوبی

پروژه شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی,خرید گزارش کارآموزی شرکت بین المللی مهندسی توس,دانلود کارآموزی شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی,شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی,گزارش کارورزی شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی
دانلود گزارش کارآموزی شرکت بین المللی پارس جنوبی

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :-1-1شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)-2-1  آشنایی با استان بوشهر-3-1موقعیت میدان گازی-4-1بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی-5-1نمودار سازمانی و تشکیلاتفصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو1-2 –پروژه های انجام شده-2-2پروژه های در حال اجرافصل سوم: مطالعات کتابخانه ای1-3- توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی-2-3تاسیسات زیربنایی و پشتیبانی-3-3خصوصیات کشور قطر از نظر اقتصادیفصل چهارم: مطالعات میدانی -1-4بررسی سیاسی و اقتصادی میدان گازی پارس جنوبی-2-4پالایشگاههای ساحلی-3-4رقابت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی.نتیجه گیری:دستاوردهاي توسعه فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي توسط شرکت پیدکو مقدمه:ايران بيشترين ميزان ذخاير خود را در ميدان گازي پارس جنوبي دارد كه با كشور كوچك قطر مشترك است . قطر كشوري ايران اگر چه دير اما اكنون شروع كرده است و دراين باره در آغاز راه است . بسياري توانايي هاي قطر را در صادرات گاز به رخ ايران مي كشند اما ايران نيز در يك سال اخير نشان داده كه به صورت جدي به دنبال گسترش صادرات گاز است .اكنون اگر در خليج فارس كشتي هاي حاملLNGقطر را مشاهده مي كنيم بايد در انتظار سالهاي پس از  2010براي ايران باشيم تا كشتي هاي ايراني از سكوها بارگيري كنند و به سوي چين و هند رهسپار شوند .اما در اين ميدان پر از گاز رقابت تنگاتنگي ميان ايران و قطر شكل گرفته است و هر بار تشديد مي شود كمال دانشيار ، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد : به نظر ، رقابت ايران و قطر بر سر اين ميدان گازي باعث متضرر شدن دو طرف مي شود .كمال دانشيار معتقد است : در اين حالت تنها كشورهاي خارج از منطقه با تشديدي رقابت ميان دو كشور ايران وقطر براي هر چه خريد هر چه ارزان تر گاز تلاش مي كنند و در اين راه تنها آنها هستند كه سود سرشاري را از گاز ارزان مي برند .وي قيمت گاز را بيش از اين ميزان مي داند و پيشنهاد مي كند كه ايران و قطر يك شركت مشتر ك براي بهره برداري اشتراكي از ميدان پارس جنوبي ايجاد كنند.دانشيار معتقد است كه اين شركت بايد با بهره برداري هر چه بيشتر از گاز ميدان پارس جنوبي ، گاز به دست آمده را به صرف پتروشيمي برساند.وي مي گويد : با تشكيل شركتي مشترك ايراني و قطري مي توان دخالت ديگر كشورها در اين طرح ها جلوگيري كرد و سودي كه اكنون آنها به دليل گاز ارزان قيمت نصيب خود مي كنند مي تواند نصيب هر دو كشور شود . اما ميدان گازي پارس جنوبي چيست كه نمايندگان مجلس نيز در اين باره به اظهار نظر پرداخته اند ؟ميدان گازي پارس جنوبي با مساحت 700كيلومتر مربع ، افزون بر 14تريليون مترمكعب گاز به همراه 18ميليارد بشكه ميعانات در لايه هاي مختلف خود جاي داده است اين ميدان در 105كيلومتري جنوب غربي بندر عسلويه در آبهاي خليج فارس قرار دارد كه ادامه ميدان گازي گنبد شمالي اميرنشين قطر است .توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در فازهاي مختلف با هدف تامين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي مورد نياز كشور و تزريق آن به ميدان هاي نفتي و همچنين صادرات گاز و ميعانات گازي ، در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است و بنادر عسلويه و تمبك به ترتيب در 270و 220كيلومتري جنوب شرقي بوشهر نيز به عنوان منطقه ساحلي براي ايجاد تأسيسات خشكي و توسعه مرحله اي اين ميدان انتخاب شده اند .فازهاي مختلف توسعه ميدان پارس جنوبي در بخش ايراني مشتمل بر تأسيسات ساحلي و تأسيسات دريايي هستند ؛ تأسيسات ساحلي به طور عمده مشتمل بر پالايشگاه هاي گاز ، خطوط لوله انتقال شامل سكوهاي دريايي و خطوط لوله زير دريا هستند . به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اين طرح ، احداث خطوط لوله انتقال گاز ، ساخت فرودگاه بين المللي ، شهرك مسكوني ، جاده هاي ارتباطي ، مهار سيلاب ، اسكله ، برداشت آب از دريا و غيره نيز انجام شده است . ذخاير غني گاز پارس جنوبي داراي تركيب مناسبي است ، زيرا حجم عمده اي از آن را گازهاي بوتان و پروپان تشكيل مي دهند . كه محصولات مرغوبي براي صادرات محسوب مي شوند . ارزش تقريبي اين محصولات هر تن 200دلار و هر يك فاز سالانه قادر به توليد 600هزار تن است . ايران از زمان كشف اين ميدان به دنبال مشتري مناسبي براي گاز فراوان آن مي گردد .اروپا ، تركيه ، چين ، هند و… همه و همه از جمله مشترياني هستند كه ايران براي صادرات گاز به آنها در حال مذاكره است بزرگترين قرار دادهاي ايران در زمينه با كشورهاي چين ، هند و تركيه منعقد شده است .ايران اخيرا با هند براي يك معامله 21ميليارد دلاري گازي توافق كرده است . با چين نيز به توافقي بزرگ دست يافته است و اما در همين حال برخي از مقاملات از تلاش قطر براي جايگزيني در پروژه فرضي صادرات گاز به هند خبر مي دهند .پس از سه سال و اندي از امضاي قرارداد دهلي نو با تهران براي خريد سالانه5ميليون تن گاز كه بعدها به 8ميليون تن نيز افزايش يافت ، اكنون به نظر مي رسد كه هند براي تضمين و تأمين امنيت انرژي خود به ويژه در ارتباط با گاز به دنبال بازارهاي ديگري نيز مي گردد تا پيش از آن كه فرصت ها از دست برود ، منابع خود را تغذيه كند . از اين رو انعقاد قرار داد تازه هند با قطر به منظور خريد سالانه 5ميليون تن گاز از اين كشور كه مدت اجراي آن نيز 25سال پيش بيني شده است نبايد به معناي درويگرداني دهلي نو از تهران براي احراي قرار داد في مابين تلقي شود ، اما مي توان آن را زنگ خطري دانست كه در صورت فرصت سوزي بيشتر اين فرصت طلايي از دست ايران خارج خواهد شد و تهران بار ديگر امكاني تازه نخواهد يافت كه در بازار پر رقابت انرژي هند خودنمايي كند . اهميت در ك اين مطلب بيشتر از اين لحاظ مهم است كه در منطقه خاورميانه ، نقشه جغرافيايي توزيع گاز به سرعت در حال دگرگوني است .در نقشه جديد تركمنستان ، قرارداد انتقال گاز به اقيانوس هند از طريق خاك افغانستان و پاكستان را نهايي كرده و قطر نيز با استفاده از سفره مشترك گاز با ايران ، به پشتوانه امريكا و اسرائيل در صدد كسب موفقيت ويژه در تجارت جهاني گاز برآمده است . ايران بايد موقعيت هاي تازه را به دقت درك كند . موقعیت ميدان گازي پارس جنوبي:ميدان گازي پارس جنوبي يكي از بزرگترين منابع گازي مستقل جهان است كه برروي خط مرزي مشترك ايران و قطر درخليج فارس قرار دارد و يكي از اصلي ترين منابع انرژي كشور بشمار مي رود .مساحت اين ميدان 9700كيلومتر مربع است كه سهم متعلق به ايران 3700كيلومتر مربع وسعت دارد . ذخيره گاز اين بخش از ميدان 14تريليون متر مكعب گاز به همراه 18ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود 9% از كل گاز دنيا و نزديك به نيمي از ذخاير گاز كشور را شامل مي شود . هم اكنون برنامه ريزي هاي دقيق و كار شناسانه اي به منظور توسعه 22فاز به ميزان 625ميليون متر مكعب در روز از اين ميدان صورت گرفته است . توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين تقاضاي رو به رشد گاز طبيعي در ارتباط با مصارف خانگي و صنايع ، تزريق به ميادين نفتي ، صاردات گاز و ميعانات گازي ، خوراك پالايشگاه و پتروشيمي صورت مي پذيرد . بدين ترتيب بنادر عسلويه و تمبك در 270و 220كيلومتري جنوب شرقي بوشهر به عنوان منطقه ساحلي براي ايجاد تأسيسات خشكي و توسعه مرحله اي اين ميدان انتخاب شده اند . با توجه به اينكه اين منطقه در مرز استان هرمزگان و بوشهر و در مركز سواحل خليج فارس نزديكترين نقطه به ميدان گازي پارس جنوبي مي باشد داراي وضعيت سوق الجيشي خاصي است كه مي تواند مبناي جذب و نگهداشت سرمايه در منطقه باشد .منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در سال 1377به منظور ايجاد تأسيسات پالايشگاهي و انجام فعاليتهاي گوناگون پايين دستي و بالادستي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين انجام عمليات پشتيباني و خدماتي به موجب مصوبه هيئت وزيران تأسيس گرديد . اين منطقه از غرب به روستاي شيرينو ، از جنوب به خليج فارس ، از شمال به دامنه سلسله جبال زاگرس و از شرق به روستاي چاه مبارك محدود مي شود . درجه حرارت اين منطقه بين 5تا 50درجه و رطوبت نسبي هوا بين 59تا 88درصد متغير است . -4-1بررسی لايه هاي نفتي ميدان گازي پارس جنوبي:طرح توسعه و بهره برداري از نفت لايه هاي نفتي ميدان گازي پارس جنوبي كه مشترك با كشور قطر مي باشد به منظور بهره برداري از نفت اين ميدان در دو مرحله صورت مي گيرد .در مرحله اول اين طرح كه پيش بيني مي گردد در مدت  19ماه اجرا شود ، روزانه 35000بشكه نفت توليد خواهد شد . پس از اجراي مرحله اول طرح و بررسي رفتار ميدان ، در صورت اقتصادي بودن ، مرحله دوم توسعه ميدان به منظور توليد روزانه 54000بشكه نفت اجرا خواهد گرديد .طرح توسعه لايه هاي نفتي ميدان گازي پارس جنوبي در تاريخ 27/12/83به شركت پترو ايران واگذار گرديد .تأسيسات زيربنايي و پشتيباني:شركت نفت و گاز پارس به منظور ايجاد زير ساختهاي بنيادين صنعت نفت و گاز در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اقدام به ساخت تأسيسات زيربنايي و پشتيباني نيز نموده است :-1خطوط لوله 56اينچ انتقال گازاين پروژه شامل دو خط لوله به طولهاي 72كيلومتر و 67كيلومتر و قطر 56اينچ با پوشش پلي اتيلن براي انتقال گاز توليدي فازهاي 1تا 5به خط لوله سراسري انتقال گاز در منطقه كنگان طراحي و اجرا گرديده است ( خط دوم توسط طرح توسعه فازهاي 4و 5احداث شده است ) .2- ترمينال گوي شناور ( SBM) به منظور صادرات ميعانات گازي توليد شده در فازهاي 1تا 5طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي نصب يك عدد گوي شناور « Single Buoy Mooring  » درفاصله سه كيلومتري از ساحل پيش بيني شده است . ميزان بارگيري اين گوي شناور 4000تن در ساعت مي باشد و امكان بارگيري در كشتي هايي تا ظرفيت 320هزار تن را دارا مي باشد . ميعانات گازي از طريق يك خط لوله 30 اينچي به اين گوي شناور منتقل مي شود .3-  شهركهاي مسكونيالف) احداث 372واحد مسكوني در شهرك توحيد واقع در شهرستان جم در فاصله 70كيلومتري عسلويه در زميني به مساحت 4/16هكتار انجام گرديده و به بهره برداري تحويل شده است .ب ) احداث 1028واحد مسكوني به صورت ويلايي و آپارتماني در شهرك توحيد به همراه تأسيسات خدماتي ، آموزشي و فرهنگي در زميني به مساحت 166هكتار در دست ساخت است .ج ) به منظور اسكان گروه راه اندازي شامل 1086نفر ، 55بلوك مسكوني در زميني به وسعت 17هكتار در شرينو و با زيربنايي در حدود 18500متر مربع ساخته و در حال بهره برداري مي باشد . اين مجموعه داراي تأسيسات جانبي شامل تجاري ، اداري و ورزشي نيز مي باشد .4- ايجاد بزرگراه مواصلاتيبه منظور تردد سريع و بدون خطر كاركناني كه از منطقه جم به عسلويه و بالعكس عزيمت مي نمايند بزرگراه چهار بانده جم ، طاهري ، عسلويه به طول 70كيلومتر مراحل نهايي ساخت را طي مي كند .از طريق اين بزرگراه و با احداث راه جم ، فيروز آباد ، استانهاي فارس و بوشهر نيز به يكديگر متصل خواهند شد . با توجه به كوهستاني بودن منطقه در اين بزرگراه 7دستگاه تونل به طول 2500متر و 133دستگاه پل با دهانه و طولهاي مختلف احداث گرديده و مراحل نهايي خود را طي مي كند .بهسازي جاده كنار گذر طاهري به طول 11كيلومتر نيز انجام گرديده است .5-تأسيسات برداشت آب از دريااين پروژه به منظور تأمين آب مورد نياز براي سيستم خنك كننده تأسيسات پالايشگاهها و تأسيسات آب شيرين كن فازهاي 1تا 10در ضلع جنوبي پالايشگاه فاز يك احداث گرديده است .ظرفيت آبگيري اين آبگير به ميزان 25000متر مكعب آب در ساعت است و عمليات بهره برداري آن در ديماه 1380آغاز گرديده است .-1احداث تأسيسات كنترل و مهار سيلاب فازهاي 1و 2و 3با توجه به بارش بارانهاي سيل آسا و وقوع سيل در اين منطقه و به منظور ايجاد تأخير و كنترل سيلاب بوسيله ساخت سد و ذخيره شدن آب در پشت سدهاي احداثي و تخليه تدريجي آن ، پروژه احداث تأسيسات كنترل سيلاب صورت پذيرفته است . اين پروژه شامل 2سد رسوب گير ، 2سد انحرافي ، 2سد مخزني ، 2رشته كانال انحرافي و 2رشته كانال اصلي مي باشد .-1تأسيسات اداري و رفاهياين مجموعه كه در زميني به مساحت 20هكتار احداث گرديده است داراي 2ساختمان اداري ، مهمانسراها ، سالنهاي غذا خوري ، مسجد ، درمانگاه و زمينهاي ورزشي ، سالنهاي بازي و سالن اجتماعات مي باشد .3-3- خصوصیات كشور قطراز نظر اقتصادی:هم اكنون در قطر برنامه هاي مختلفي براي توسعه صادارت گاز اجرا مي شود . قطر نيز مانند ديگر كشورهاي نفت خيز حاشيه خليج فارس وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد ، از اين رو ، مي كوشد تا ساير منابع درآمدي و نيز سرمايه گذاري هاي خود را براي توليد بيشتر گاز مايع و محصولات پتروشيمي افزايش دهد .از فعاليت هاي ديگر اين كشور ، فراهم كردن امكانات توليد و صدور فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي و به دنبال آن افزايش ارزش افزوده نفت خام و گاز طبيعي است .اين كشور از بخش خصوصي و اشتغال زايي در اين زمينه حمايت مي كند.نفت در دهه 1760 میلادی در قطر كشف شد و به دنبال آن ثروت عظيمي در دهه هاي 1770و 1780نصیب اين كشور شد . حدود 75درصد در آمد قطر از محل صادرات نفت تأمين مي شود . مردم قطر بالاترين ميزان در آمدهاي سرانه جهان را دارند .از سال ، 1785« شركت نفت انگليس و ايران » ، جست و جوي را در قطر آغاز كرد . در سال 1788اين شركت صاحب امتياز عمليات اكتشافي شد كه بعدها به كنسرسيومي مركب از « شركت توسعه » ( قطر ) ، « شركت نفت عراق » ، و « شركت نفت انگليس و ايران » محول شد .« شركت توسعه قطر » كه بعدها به شركت « پتروليوم » تغيير نام يافت ، در سال 1791در حوزه دوخان به نفت رسيد و در همان سال ، دو چاه ديگر در همان مكان حفر كرد . با آغاز جنگ جهاني دوم ، قطر از توليد نفت بازماند ، ولي پس از جنگ در دسامبر 1807اولين محموله صادراتي « پتروليوم قطر » از پايانه تأسيسات ام سعيد بارگيري شد .شركت نفت « شل » كه امتياز اكتشاف نفت در مناطق دريايي قطر را در سال 1810در حوزه دوخان به نفت رسيد و در همان سال ، دو چاه ديگر در همان مكان حفر كرد .این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است )تعداد صفحات : 55

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
دانلود کارآموزی شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی گزارش کارورزی شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی پروژه شرکت بین المللی مهندسی توسعه پارس جنوبی خرید گزارش کارآموزی شرکت بین المللی مهندسی توس

 • گزارش کارآموزی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر در یک آموزشگاه کامپیوتر

  دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی سخت افزار کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر,گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر,گزارش کارآموزی سخت افزار کامپیوتر,گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر گزارش کارآموزی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر در یک آموزشگاه کامپیوتر…

 • تحقیق زندگینامه شهید مطهری

  پروژه در مورد زن,پروژه زندگینامه شهید مطهری,تحقیق در مورد زندگینامه شهید مطهری,دانلود تحقیق زندگینامه شهید مطهری,دانلود رایگان تحقیق زندگینامه شهید مطهری,زندگینامه شهید مطهری,مقاله در مورد زندگینامه شهید مطهری,مقاله زندگینامه شهید مطهری تحقیق زندگینامه شهید مطهری رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • تحقیق نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی كشتی‌گیران

  آسیب دیدگی كشتی‌ گیران,پایان نامه آسیب دیدگی كشتی‌ گیران,پژوهش آسیب دیدگی كشتی‌ گیران,تحقیق آسیب دیدگی كشتی‌ گیران,تحقیق در مورد آسیب دیدگی كشتی‌ گیران,دلایل آسیب دیدگی كشتی‌ گیران,مقاله آسیب دیدگی كشتی‌ گیران دانلود تحقیق نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب…

 • تحقیق کفیر و کومیس

  پایان نامه کفیر,تحقیق در مورد کفیر,تحقیق کفیر,خواص درمانی کفیر,فرآوری سنتی و صنعتی کفیر,کفیر,کفیر چیست,کفیر قارچ,کفیر و خواص آن,کفیر و کومیس,کومیس,محیط کشت شیری کفیر,مقاله در مورد کفیر,مقاله کفیر,نوشیدنی تخمیری,ویژگی‌های تغذیه‌ای کفیر دانلود تحقیق کفیر و کومیس دانلود فایل دانلود تحقیق در…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

  دانلود طرح توجیهی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش,راه اندازی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و ك,طرح توجیهی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش,طرح کسب و کار توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش,کارآفرینی…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان رودان

  استان هرم,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان رودان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان رامسر,شیپ فایل سازندهای شهرستان رودان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان رودان,نقشه زمین شناسی شهرستان رودان,نقشه سازندهای شهرستان رودان,نقشه لیتولوژی شهرستان رودان دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان رودان دانلود فایل دانلود…

 • گزارش کارآموزی در کارخانه توليد قطعات بزرگ كارخانجات و سوله ها

  خرید گزارش کارآم,دانلود کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه,دانلود گزارش کار شرکت فنی مهندسی کانرود سازه,دانلود گزارش کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه,کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه,کارورزی,گزارش کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه گزارش کارآموزی در کارخانه توليد قطعات…

 • پاورپوینت آبراهام مزلو و روان شناسی سیاسی

  آبراهام مزلو,آبراهام مزلو کیست,آبراهام مزلو و روان شناسی سیاسی,آبراهام مزلو و روانشناسی سیاسی,آثار ابراهام مزلو,ابراهام اچ مزلو,پاورپوینت آبراهام مزلو,پایان نامه آبر,تحقیق آبراهام مزلو,روان شناسی سیاسی در نظر آبراهام مزلو,مقاله آبراهام مزلو دانلود پاورپوینت آبراهام مزلو و روان شناسی سیاسی دانلود…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن

  تجزیه و تحلیل تجربی روایی,تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن پاورپوینت تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تجزیه و تحلیل…

 • پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان

  پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,پرسشنامه دانش آموزان اول دبستان,پرسشنامه دبستان,پرسشنامه درس ریاضی,پرسشنامه ریاضی,پرسشنامه ریاضی اول دبستان,پرسشنامه ریاضی دبستان,پرسشنامه ریاضیات,توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان دانلود پرسش نامه توانمندي هاي رياضي اول دبستان دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع توانمندي…