کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی

(كيفري‌),جزائي‌,جلسات‌,حقوقي,دادگاههاي‌,دوره,كارآموزی,کارآموزی,گزارشات‌,ماهه‌,مجموعه,هيجده‌
کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی،در قالب word و در 182 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فهرست گزارش هارديف‌ موضوع‌ گزارش‌1 گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگي‌ منجر به‌ جرح‌ غيرعمد و ايراد(كيفري‌)بدني‌ غيرعمدي‌2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد (حقوقي‌)3 گزارش‌ سوم‌ تخريب‌ عمدي‌ – تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأمورين‌ دولتي‌ – (كيفري‌) مشاركت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ – تيراندازي‌ و…4 گزارش‌ چهارم‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 ميليون‌ ريال‌ (كيفري‌)5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و (حقوقي‌) اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌6 گزارش‌ ششم‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ – صيد غيرمجاز ميگو (كيفري‌)7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الكلي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و  (كيفري‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق (حقوقي‌) توافقي‌9 گزارش‌ نهم‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار (كيفري‌)10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (كيفري‌)11 گزارش‌ يازدهم‌ تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمكين‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ (حقوقي‌) به‌ منزل‌ مشترك‌12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ (حقوقي‌) 13 گزارش‌ سيزدهم‌ شرب‌ خمر – ايجاد مزاحمت‌ – تخريب‌ (كيفري‌)14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگي‌ (حقوقي‌)15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخليه‌ و تحويل‌ عين‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضاي‌ مدت‌ (حقوقي‌)16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ (كيفري‌)17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ (حقوقي‌)18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور حكم‌ حجر (حقوقي‌)19 گزارش‌ نوزدهم‌ خيانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ (كيفري‌)20 گزارش‌ بيستم‌ تحصيل‌ مال‌ از طريق‌ نامشروع‌ (كيفري‌)21 گزارش‌ بيست‌ويكم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند (حقوقي‌) رسمي‌ يك‌ دستگاه‌ خودرو پرايد22 گزارش‌ بيست‌ودوم‌ تهديد، ايجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدي‌ (كيفري‌)23 گزارش‌بيست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ايام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ ميليون‌ ريال‌ (حقوقي‌)24 گزارش‌بيست‌وچهارم‌ تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ يك‌ (حقوقي‌) قطعه‌ زمين‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاك‌ 294125 گزارش‌بيست‌وپنجم‌ ترك‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد (كيفري‌)26 گزارش‌بيست‌وششم‌ تعديل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ (حقوقي‌)27 گزارش‌بيست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد ميليون‌ ريال‌ (حقوقي‌)28 گزارش‌بيست‌وهشتم‌ خريد و نگهداري‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجيزك‌ (كيفري‌) و اعتياد به‌ ترياك‌29 گزارش‌بيست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و مطالبه‌ آن‌ (حقوقي‌)30 گزارش‌ سي‌ام‌ درگيري‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومي‌ و شرب‌ خمر (كيفري‌)31 گزارش‌ سي‌ و يكم‌ خريد و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ (كيفري‌)32 گزارش‌ سي‌ و دوم‌ تقاضاي‌ ضدور گواهي‌ انحصار وراثت‌ (حقوقي‌)33 گزارش‌ سي‌ و سوم‌ قدرت‌ نمايي‌ با اسلحه‌ جنگي‌ كلاشينكف‌ (كيفري‌)34 گزارش‌ سي‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداري‌ شيره‌ ترياك‌ و اعتياد به‌ شيره‌ ترياك‌ (كيفري‌)35 گزارش‌ سي‌ و پنجم‌ تقاضاي‌ صدور گواهي‌ رشد (حقوقي‌)36 گزارش‌ سي‌ و ششم‌ خريد و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (كيفري‌)

 

کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی

 • تحقيق احزاب زمان محمدرضا شاه

  احزاب زمان محمدرضا شاه,احزاب زمان محمدرضاشاه,پایان نامه احزاب زمان محمدرضا شاه,پایان نامه محمدرضا شاه,تحقیق احزاب زمان محمدرضا شاه,تحقیق محمدرضا شاه,دانلود تحقیق محمدرضا شاه,محمدرضا شاه,مقاله احزاب زمان محمدرضا شاه,مقاله محمدرضا شاه دانلود تحقيق احزاب زمان محمدرضا شاه دانلود فایل دانلود تحقيق با…

 • تحقیق استراتژی های بازاریابی در مرحله افول بازار

  استراتژی بازاریابی,استراتژی بازاریابی چیست,استراتژی بازاریابی واکر,بازاریابی بازار,بازاریابی و مدیریت بازار,تحقیق بازاریابی,تحقیق بازاریابی اینترنتی,تحقیق بازاریابی شبکه ای,تحقیقات استراتژی بازاریابی,مقاله استراتژی بازاریابی,مقاله بازاریابی دانلود تحقیق استراتژی های بازاریابی در مرحله افول بازار دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد استراتژی های بازاریابی در مرحله…

 • تحقیق آشنايي با بخش تداركات سازمان ها

  بخش تداركات سازمانها,پاورپوینت بخش تداركات سازمانها,پروژهبخش تداركات سازمانها,تحقیق آماده در مورد ب,تحقیق بخش تداركات سازمانها,دانلود تحقیق بخش تداركات سازمانها,دانلود تحقیق در مورد بخش تداركات سازمانها,مقاله در موردبخش تداركات سازمانها تحقیق آشنايي با بخش تداركات سازمان ها رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

  امکان سنجی مدرسه غیر انتفاعی,دانلود طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی,طرح توجیهی پیرامون مدرسه غیر ا,طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی,طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی,طرح کسب و کار مدرسه غیر انتفاعی,کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی دانلود دانلود طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی دانلود…

 • تحقیق فیزیک در تنیس

  بررسی فیزیک در تنیس,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون فیزیک,پروژه فیزیک در تنیس,تحقیق تربیت بدنی فیزیک در تنیس,تحقیق در مورد فیزیک در تنیس,تحقیق فیزیک در تنیس,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد فیزیک در تنیس,دانلود تحقیق فیزیک در تنیس,مقاله فیزیک در تنیس…

 • پاورپوینت بهره برداري از آمار در نيازسنجي نيروي انساني وآموزش

  پاورپوینت بهره برداري از آمار در نياز سنجي نيروي انساني وآموزش,پيش بيني عرضه وتقاضاي نيروي انساني,پيش بيني نيروي انساني,تصویر جامع نیروی انسانی,سطوح نياز سنجي نيروي انساني وآموزشي,طرح نيازسنجي آموزشي,نسبت هاي بين كار و محصول پاورپوینت بهره برداري از آمار در…

 • گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه

  تولید,کارآموزی,کارخانه,گزارش,نوشابه دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه دانلود فایل فهرست   مقدمه.......................................................................................................... 2 معرفی شرکت............................................................................................... 4 خلاصه ای از نحوه تولید محصول شرکت.............................................................. 5 شرح دستگاه های به کار رفته در شرکت............................................................... 8 چیلر........................................................................................................... 8 کمپرسور سیاد............................................................................................... 11 سیدل.......................................................................................................... 17…

 • تحقیق عدالت چيست و چه نقشي در پيشرفت كشور دارد؟

  عدالت چیست,عدالت حضرت علی,عدل الهی تحقیق عدالت چيست و چه نقشي در پيشرفت كشور دارد؟ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عدالت چيست و چه نقشي در پيشرفت كشور دارد؟،در قالب word و در 171 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بانه

  استان کردستان,بخش های شهرستان بانه,شیپ فایل بخش های شهرستان بانه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بانه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بانه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان بانه…

 • تحقیق آيين دادرسي كيفري

  بررسی آيين دادرسي كيفري,پایان نامه حق,پروژه آيين دادرسي كيفري,تحقیق آيين دادرسي كيفري,تحقیق حقو ق آيين دادرسي كيفري,تحقیق در مورد آيين دادرسي كيفري,دانلود تحقیق آيين دادرسي كيفري,دانلود تحقیق حقو ق در مورد آيين دادرسي كيفري,مقاله آيين دادرسي كيفري تحقیق آيين دادرسي…