پاورپوینت کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام دکتر ابراهیم برزگر

پاورپوینت تاریخ تحول دولت در اسلام,تاریخ تحول دولت در اسلام,تاریخ تحول دولت در اسلام برزگر,تاریخ تحول دولت در اسلام فیرحی,تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران,جزوه تاریخ تحول دولت در اسلام,دانلود تاریخ تحول دولت در اسلام,کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام
دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام دکتر ابراهیم برزگر

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام دکتر ابراهیم برزگر،در قالب ppt و در 239 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: دولت چیست؟معانی مختلف واژه دولت state     دولت اسلامی چیست؟دولت حق و دولت محقدولت خلافتدولت امامت اصل امامت اجزاء سه گانه دولت قلمرو سیاسی در تاریخ دولت های اسلامی1- قلمرو قبیله ای 2- قلمرو دولت های مستقل 3- قلمروهای امپراطوری 4- قلمروهای مستعمراتی پیدایش این قلمروها پس از انقلاب صنعتی است فصل دوم: رهیافت ها و نظریه هانظریه شیوه تولید آسیائی شاخص های این نظریه1- شیوه تولید خاص (آسیائی) 2- تاثیر آب و هوا بر شیوه تولید و در نتیجه بر نوع نظام سیاسی 3- دیوان سالاری گسترده و دولت نیرومند  4- ضعف مالکیت خصوصی 5- جوامع شرقی فاقد مبارزات طبقاتی است نظریه سیستم هاطرح این نظریه در زیست شناسی دین و دولت فصل سوم: نظریه ماکس وبر و پاره توسه نوع نظام سیاسی انتزاعی 1- اقتدار سنتی 2- اقتدار کاریزماتیک ویژگی های نظام کاریز ماتیک تعریف نخبگانتفکیک نخبه و غیر نخبهغیرنخبگان و توده مردم فصل چهارم: نظرات ابن خلدون نسل اول، بنیانگذارنسل دوم: فرزندان نسل بنیانگذاراند موجبات ماندگاری رژیم رااز پدران می شنوند و ادامه می دهند. نسل سوم: تقلید و پیروی از نسل های پیشین خلقیات حکومت کنندگان در مراحل مختلف مرحله اول: دوران پیروزی که عصبیت عامل پیروزی است خود کامگی و یکه تازی وجود ندارد مرحله دوم: دوران خود کامگی و تضعیف مرحله سوم: دوران آسایش و آرامش زمامدار رحله چهارم: دوران خرسندی و مسالمت جوئیمرحله پنجم: دوران اسراف و تبذیر مفهوم عصبیت فصل پنجم: ساخت سیاسی دولت جاهلیعوامل دخیل در بی دولتی1- مانع جغرافیائی 2- مانع عقیدتی 3- پیوند های نسبی 4- عصبیت قبیله ای 5- نبود دشمن خارجی واحد اجتماعی و سیاسی قبیله رابطه قبیله با سرزمین قبیله و سنت نیاکان یت و ارزش های قبیله ای قبیله هویت ساز جایگاه شیخ قبیله حاکمیت زور بر حق (الحُق ِلمَن غَلب) روابط بین قبیله ها قبیله قریش و ساخت جاهلیفصل ششم: ساخت دولت نبوی  ساختار قبیله و کار کرد دو گانه آن1- مانع گسترش اسلام 2- وجود برخی ظرفیت ها که دعوت پیامبر را آسان می کرد اولین قانون اساسی در اسلامویژگی های قانون اساسی مدینه1- حفظ ساختار قبیله ای 2- ادغام قبایل در امت واحده 3- برخورد گزینشی با ارزش های قبیله ای توجه به قالب قبیله به عنوان (ظرف) و محتوای قبیله به عنوان (مظروف) 4- خصوصیات جمعی غیر قبیله ای عناصر دولت سازعناصر سازنده دولت نبوی 1- بنای مسجد 2- برادری و همراهی در ایمان 3- هجرت 4- نهاد سازی و تعیین کار گزارانالف) ایجادپست نقیب که واسطه ای بود بین قبیله و پیامبر ب) تعیین حاکم برای مناطق فتح شده ج) ابقاء برخی سران قبایل و حاکمان محلی پس از اسلام آوردن آنان د) نصب فرماندهان نظامی، ایجاد پست های قضائی، نهادهای مالی، پست کتابت 5- اطاعت سیاسی 6- پدیده منافقان سیاست خارجی دولت مدینه الف) جبهه داخلی : یهودیان و منافقان ب- جنگ بین مکه و مدینه ج- دعوت اسلامی در داخل و خارج شبه جزیره فصل هفتم: ساخت دولت های خلفای راشدین ویژگی های این دوره 1- بحران جانشینی پیامبر (ص) 2- قطع جریان وحی و بحران قانونگذاری 3- شیوه انعقاد خلافت 4- نسب متعدد خلفای راشدین (یعنی موروثی نبودن) 5- حاکمیت نخبگان در دوران خلفای راشدین نظریه ابن خلدون و نقد آن 1- ابن خلدون خلافت را بر شرط قریشی بودن خلیفه بر مبنای جامعه شناختی و مصلحت عامه بررسی می کند2- سنت تقسیم مناصب قبیله ای و عدم اجتماع  نبوت و امامت در قبیله بنی هاشم3- ابوبکر و ساختار قبیله ای عمر و قبیله گرائی نظام اداری و نظام سیاسی تشکیلات اداری خلفای راشدینطبقات عطابگیران طبقه اول- بدریونِ مهاجروانصار و …. پنج هزار درهم طبقه دوم- کسانی که از بدر تا صلح حدیبیه در جنگ ها بودند. چهار هزار درهم. طبقه سوم- از حدیبیه تا قادسیه تبعات تشکیل دیوان ها اندیشه ها و جریان های فکریعثمان و عملکرد قبیله ایدگردیسی قبیله قریش دلایل شورش علیه عثمان  1- عثمان خط عصبیت عربی عمر، را به عصبیت قبیله ای (بنی امیه) تغییر داد. 2- قریش ریاست اعراب پس از اسلام را داشت، ریاست فی نفسه دشمن ساز است. 3- سنت قبیله ای و نپذیرفتن سلطه دیگر قبایل 4- نارضایتی انصار از انحراف از اسلام 5- نارضایتی صحابه غیرقریشی (عمار، ابوذر و …) که مسلط کردن بنی امیه را بر مسلمانان گناه بزرگی می دانستند فصل هشتم:ساخت دولت امویان1- واگذاری منطقه شام از طرف عمر به معاویه و تقویت او 2- خلافت عثمان 3- قتل عثمان و بهانه خون خواهی عثمان توسط بنی امیه 4- ضعف سپاهیان عراق در برابر سپاهیان شام- معاویه از حجاز به دلیل وجود قریش و بنی امیه آسوده خاطر بود 5- شخصیت معاویه براساس نظریه نخبگان پاره تو  6- جمع بندی بر اساس عصبیت ابن خلدون تحولات ساختاری دولت بنی امیه1- تغییر خلافت به سلطنت2- تغییر در روش زندگی خلفاءالف) پیدایش حاجب و دربان و شکاف بین خلیفه و مردم ب) تبدیل بیت المال به ثروت شخصی خلیفه. کسی نمی توانست از خلیفه حسابرسی کند 3- پایان آزادی و آغاز خفقان و وحشت- قتل حجر بن عدی (51 هجری) 4- نابودی استقلال قوه قضائیه 5- خاتمه حکومت شورایی6- ظهور مجدد عصبیت های قبیله ای برتری دادن عرب بر غیرعرب دامن زدن به اختلافات برای حکومت7- دگردیسی در غایت و هدف دولت 9- بهره گیری از عنصر جبر گرائی ضعف های معاویه 1- تاخیر در اسلام آوردن2- ضعف به عنوان طلقاء(آزاد شده گان پیامبر (ص) 3- اهل بدر واحد نبودن. برعکس معاویه، امام علی (ع) دارای فضایل منحصر به فردی بودساختار حکومت در دوره مروانیان  4- گردش نخبگان درون قبیله ایالف- معرفی شدن دو ولیعهد که چالشهای فراوانی را در پی داشت ب-جنبش عربی سازی دیوان ها ، رسمی شدن زبان عربی ، ضرب سکه عربی ج) دوره عمر ابن عبدالعزیز دورانی استثنائی و اصلاح انحرافات ویژگی های این دوره 1- روش ساده زیستی 2- نقد خلفای قبل از خود 3- مدارا با شیعیان و بازگرداندن فدک، لغو توهین به امام علی (ع) 4- اصلاح نظام اداری، برقراری حقوق مساوی برای همه مسلمانان تشکیلات اداری حکومت بنی امیه 1- دیوان جند2- دیوان رسائل 3- دیوان خاتم (دیوان مهر) برای جلوگیری از جعل نامه ها 4- دیوان بریدجهت انتقال نامه ها و جاسوسی5- دیوان خراج، جمع آوری مالیات جریان های فکری دوران امویان ج) تبلیغ نگرش برابری صحابه و تخریب شخصیت امام علی (ع) د) تبلیغ تفکیک ایمان از عمل و تبلیغ جبریگری2- اندیشه های تضعیف کننده دولت اموی فصل نهم:ساخت دولت عباسیدلایل قدرت گیری عباسیان الف- درگیری های درون خاندان امویب- نقش نارضایتی ایرانیان به دلیل عربگرائی اموی عقاید شیعه به عنوان بدیل حکومت و شعار دو پهلوی عباسیان و ابهام در ذهن مردم از معنی آل محمد (ص) تحولات ساختاری دولت عباسی خصوصیات دوره اول دولت عباسی نقش مهم وزارت ایرانیان دوره دوم نفوذ ترکان دوره سوم: دوره نفوذ آل بویه اقدامات مذهبی آل بویه دوره چهارم: عصر تسلط سلجوقیان خت دولت عباسی در این دوره حضور مجدد ترک ها در ساختار قدرت ب) پر رنگ بودن عنصر نظامی گریج) سنی مذهب بودن سلجوقیان و حمایت از خلیفه سنیدوره پنجم : بازگشت قدرت به عباسیان به مدت 66 سال تا حمله مغلول به بغداد تشکیلات و نهادهای سیاسی دولت عباسی لف- نهاد خلافت و ادارات وابسته به آن ب- نهاد وزارت و گروه مشاوران ج) نهاد قضاوت و زیر مجموعه ها-  مجلس مظالم ، مجلس الحسبه د) نهاد ارتش= جنبش و زیر مجموعه ها، نیروهای هر منطقه بنام جندحکومت های محلی در شرق خلافت عباسی الف- طاهریان بین سال های 206-259 در خراسان با مرکزیت نیشابور ب- صفاریان بین سال های 247- 393 به مرکزیت زرنج (بابل) ج- علویان طبرستان بین سال های 250- 316 به مرکزیت گرگان و امل د- سامانیان بین سال های 279- 389 خراسان به مرکزیت بخارا

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تاریخ تحول دولت در اسلام تاریخ تحول دولت در اسلام فیرحی تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام جزوه تاریخ تحول دولت در اسلام پاورپوینت تاریخ تحول دولت در اسلام تاریخ تحول دولت در اسلام برزگر دانلود تاریخ تحول دولت در اسلام

 • پاورپوینت مديريت مشارکتی

  تعریف مدیریت مشارکتی,مدیریت مشارکتی doc,مدیریت مشارکتی pdf,مدیریت مشارکتی ppt,مدیریت مشارکتی چیست,مدیریت مشارکتی در سازمانها,مدیریت مشارکتی مقاله,مزایای مدیریت مشارکتی پاورپوینت مديريت مشارکتی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مديريت مشارکتیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 23فهرست مطالب:مقدمهتعريفمديريت مشاركتیاهداف مديريت مشارکتيويژگي هاي مديريت مشارکتيمزاياي…

 • بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی

  دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی,عوامل اجتماعی شدن,مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه دانلود بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی دانلود فایل فهرست مطالب :…

 • كتاب راهنماي كاربردي براي مبتلايان به اختلال استرس

  كتاب راهنماي كاربردي براي مبتلايان به اختلال استرس دانلود كتاب راهنماي كاربردي براي مبتلايان به اختلال استرس دانلود فایل كتاب راهنماي  كاربردي براي مبتلايان به اختلال استرس   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب راهنماي…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اسکو (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان اسکو,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسکو دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اسکو (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود فایل…

 • تحقیق خلیج فارس

  پایان نامه خلیج فارس,پایان نامه در مورد خلیج فارس,پایان نامه درباره خلیج فارس,تحقیق خلیج فارس,تحقیق در مورد خلیج فارس,تحقیق درباره خلیج فارس,تحقیقات خلیج فارس,دانلود مقاله خلیج فارس,مقاله خلیج فارس,مقاله در مورد خلیج فارس دانلود تحقیق خلیج فارس دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری

  پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری,دانلود کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری,کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری,نکات کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری دانلود پاورپوینت کتاب تشریح…

 • تحقیق تغذیه

  امنیت غذایی,تغذیه,شیوه مصرف صحیح غذا و هرم غذایی تحقیق تغذیه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تغذیه،در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بانک جهانی در سال 1986 امنیت غذایی را به صورت «دسترسی همه…

 • پاورپوینت حیطه های پژوهش در آموزش

  پژوهش در آموزش علوم پزشکی,پژوهش در پزشکی,فصلنامه پژوهش در آموزش,فصلنامه راهبردهای آموزش,مجله آموزش پزشکی زنجان,مجله آموزش پزشکی شهید بهشتی,مجله پژوهش در علوم پزشکی,نشریات آموزش پزشکی پاورپوینت حیطه های پژوهش در آموزش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت حیطه های پژوهش…

 • اخلاق اسلامی

  اخلاق اسلامی دانلود اخلاق اسلامی دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: اخلاق اسلامی

 • دانلود طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام

  امکان سنجی توليد و نصب ايزوگام,برآورد هزینه توليد و نصب ايزوگام,دانلود طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام,طرح توجیهی پیرامو,طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام,طرح کارآفرینی توليد و نصب ايزوگام,طرح کسب و کار توليد و نصب ايزوگام,کارآفرینی توليد و نصب ايزوگام…