دانلود گزارش کارآموزی در برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox

دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار برنامه نويسي با نرم اف,دانلود گزارش کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox,کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox,کارورزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox,گزارش کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox
دانلود دانلود گزارش کارآموزی در برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

مقدمه
…………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل
اول

در باره
شرکت……………………………………………………………………………………………………….. ۴

بخش
پشتیبانی………………………………………………………………………………………………………. ۵

بخش
مدیر فنی……………………………………………………………………………………………………….. ۵

قسمت
سخت افزار………………………………………………………………………………………………….. ۶

عملکرد
شرکت………………………………………………………………………………………………………… ۷

نیازمندی
های مشتریان…………………………………………………………………………………………… ۹

انواع
محصولات موجود در شرکت…………………………………………………………………………. ۱۲

انواع
کیوسک ها……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

تجهیزات
جانبی……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

کیوسک
مدلs131…………………………………………………………………………………………………..
15

کیوسک
مدلm100………………………………………………………………………………………………….
16

کیوسک
مدلm200………………………………………………………………………………………………….
17

کیوسک
مدلw100………………………………………………………………………………………………….
18

کیوسک
مدلw110………………………………………………………………………………………………….
19

کیوسک
مدلw120………………………………………………………………………………………………….
20

کیوسک
مدلw130………………………………………………………………………………………………….
21

سیستم
تلفن گویا…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

انوای
سیستم های صف………………………………………………………………………………………… ۲۳

سیستم
صف سخت افزاری……………………………………………………………………………………. ۲۳

سیستم
صف نرم افزاری……………………………………………………………………………………….. ۲۴

سیستم
صف ترکیبی……………………………………………………………………………………………… ۲۴

امکانات
سیستم صف  سخت افزاری………………………………………………………………………..
۲۵

امکانات
سیستم صف  سخت نرم افزاری………………………………………………………………….
۲۷

تقویم
های دیجیتال ……………………………………………………………………………………………. ۳۰

تقویم
دیجیتال مدل ITD

تقویم
دیجیتال مدل ITD2

طراحی
و پیاده سازی   صفحات کیوسک   ……………………………………………………………… ۳۲

سیستم
ارسال در یافت پیام……………………………………………………………………………………. ۳۵

کارت
خوان آی تی مکث………………………………………………………………………………………… ۳۷

فصل
دوم

اشنای
با محیط نرم افزاری شرکت……………………………………………………………………. ۳۹

اشنای
با محیط نرم افزاری mxkiosk

Toolbar

صفحات………………………………………………………………………………………………………………..
۴۰

خصوصیات…………………………………………………………………………………………………………..
۴۰

مولفه
ها………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

بر چسب……………………………………………………………………………………………………………….
۴۱

جعبه
متن چند خطی………………………………………………………………………………………………. ۴۲

کلید
کنترلی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

ناحیه
حساس……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

صندوق
پستی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

شی مرورگر
وب…………………………………………………………………………………………………… ۴۶

هشدار
……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

صفحه
اعداد ………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

اشنایی
با نرم افزار فتوشاپ…………………………………………………………………………………… ۴۷

شروع
کار با نرم افزار …………………………………………………………………………………………. ۴۷

Marquee

ابزار
انتخاب محدوده ……………………………………………………………………………………………. ۵۰

Layer

ابزار
انتقال ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

navigator

hand tool

تغییر
شکل……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

Brush

تغییر
اندازه تصویر……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

ابزار
متن……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

ماسک……………………………………………………………………………………………………………….
۶۴

فصل
سوم

مروری
بر پروژه………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

ساخت
صفحه کلید………………………………………………………………………………………………… ۶۹

کلید
راهنمایی طبقات……………………………………………………………………………………………… ۷۰

کلید
نظرسنجی……………………………………………………………………………………………………… ۷۱

کلید
صندوق پستی………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نحوه
قرار دادن کلید…………………………………………………………………………………………………. ۷۳

Touch

Speaker

طریقه     htmlسازی صفحات…………………………………………………………………………………….. ۷۴

قراردادن
قفل نرم افزاری…………………………………………………………………………………………… ۷۵

مراحل
نصب پروژه نرم افزاری بر روی کیوسک………………………………………………………………….. ۷۶

فهرست
جداول

جدول
نیازمندی ها………………………………………………………………………………………………… ۱۰

انواع
کیوسک………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

جدول
تجهیزات جانبی……………………………………………………………………………………………. ۱۴

کیوسک
مدل s131………………………………………………………………………………………………….
15

کیوسک
مدل m100…………………………………………………………………………………………………
16

کیوسک
مدل m200…………………………………………………………………………………………………
17

کیوسک
مدل w100…………………………………………………………………………………………………
18

کیوسک
مدل w110…………………………………………………………………………………………………
19

کیوسک
مدل w120…………………………………………………………………………………………………
20

کیوسک
مدل w130…………………………………………………………………………………………………
21

سیستم
تلفن گویا…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

جدول
سیستم صف سخت افزاری…………………………………………………………………………… ۲۶

جدول
سیستم صف نرم  افزاری……………………………………………………………………………..
۲۸

جدول
تقویم دیجیتال itd…………………………………………………………………………………………
30

جدول
تقویم دیجیتال۲ itd……………………………………………………………………………………….
31

جدول
نرم افزاری طراحی صفحات…………………………………………………………………………. ۳۳

جدول
سیستم ارسال دریافت پیام…………………………………………………………………………… ۳۶

جدول
کارت خوان itmax

مقدمه

در دنیای امروز مشکل تولیدات و خدمات مشکل
عمده ای است که هیچ جامعه ای را برکنار از ان نمی بیند . جوامع مختلف هر کدام با مشکل
نمایش خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش انها بر ان است که با توجه شرایط
و امکانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم اوردند .

خدمات بانکی ، خدمات رفاهی و درمانی ،
….. قسمتی از سیاهه بی انتها خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی
می توان دریافت که اطلاع رسانی برای نمایش هر چه بهتر خدمات و تولیدات از ضرورت های
هر جامعه ای بشمار می اید. اطلاع رسانی و سازماندهی بخش ها که هدف ان هماهنگ کردن بخش
های مختلف برای نمایش خدمات بهتر به بهترین شکل ممکن از اهداف مورد نظر خواهد بود.

کوشش در این است که از منابع موجود نهایت
استفاده به عمل اید و از اتلاف وقت و امکانات تا حد ممکن پرهیز شود .

اطلاع رسانی و سازماندهی افراد عنوان کلی
است که در یک مؤسسه یا در یک سازمان برای تمام افراد ارائه می شود. تا هر چه بهتر بتوان
از خدمات  ارائه شده به نحو احسن استفاده نمود.

گر چه ابزار اطلاع رسانی و کیوسکهای اطلاع
رسانی یک پدیده جدید در دنیای کامپیوتر است اما می توان با نگاهی به تاریخ زندگی ملل
و اقوام مختلف دریافت که اطلاع رسانی به افراد از دوران کهن در بین اقوام مختلف وجود
داشته است.

وجود نظم و ترتیب و جلوگیری از ازدحام و
استفاده بهینه از وقت همگی نشان دهنده وجود اگاهی و شناخت افراد در هر سازمان و ارگان
دولتی به خصوص می باشد .

به منظور شناخت بهتر عملیات هر سازمان و
اگاهی از چگونگی ارتباط عوامل و اجزایی که در شکل دادن به عملیات مؤثرند نگرش سیستمی   شیوه ای مؤثر و کار امدی است. به مدد نگرش سیستمی
برنامه نویسی قادر می شود تا اجزاء مؤثر در عملیات را بشناسد.

برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا تعریف
ساده ای از سیستم و محیط سازمان وارگانی به گونه 
متفاوت تعریف شده است اما در تعریف ساده ای از سیستم می توان ان رامجموعه از
اجزاء و عوامل مربوط به هم که دارای هدفی کلی می باشند تعریف کرد.

 هر سازمانی دارای مرز بندی مشخصی است که ان را از
سایر سیستم سازمان ها قابل تمایز می دهد و در همان حال هر سازمانی قسمتی از یک سازمان
بزرگتر به شمار می اید که  با ان در ارتباط
است. مجموعه اجزاءدر هر سازمان و ارگان با هم

در ارتباط و تعامل بوده و ترکیب اجزاء در
قالب سازمانی در می اید.

این
فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل
قابل ویرایش است )

تعداد
صفحات : 83

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox گزارش کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox کارورزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox دانلود کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox دانلود گزارش کار برنامه نويسي با نرم اف

 • گزارش کارآموزی در شرکت ناظرين جوش پارس

  خرید گزارش کارآموزی شرکت ناظرين,دانلود کارآموزی شرکت ناظرين جوش پارس,دانلود گزارش کار شرکت ناظرين جوش پارس,دانلود گزارش کارآموزی شرکت ناظرين جوش پارس,کارآموزی شرکت ناظرين جوش پارس,کارورزی شرکت ناظرين جوش پارس,گزارش کارآموزی شرکت ناظرين جوش پارس گزارش کارآموزی در شرکت ناظرين…

 • تحقیق صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

  پروژه صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم,تحقیق در مورد صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم,تحقیق صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق صلاحيت جهاني رسيدگي به جر,کار تحقیقی صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم,مقاله صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم تحقیق صلاحيت جهاني رسيدگي…

 • تحقیق انگیزش در مدیریت

  انگیزش,انگیزش در رهبری,انگیزش در مدیریت,انگیزش کارکنان,تحقیق انگیزش در مدیریت,تحقیق انگیزش کارکنان,تحقیق ایجاد انگیزش,تحقیق مدیریت انگیزش,رهبری و مدیریت,مدیریت انگیزش دانلود تحقیق انگیزش در مدیریت دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع انگیزش در مدیریت، در قالب word و در 78 صفحه، قابل…

 • تحقیق شركت سهامي بيمه ايران

  ایران,بیمه,بیمه زیان پولی,شرکت بیمه,شرکت سهامی تحقیق شركت سهامي بيمه ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شركت سهامي بيمه ايران،در قالب word و در 355 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه 1تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران) 1تاريخچة بيمه در…

 • پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک

  انواع شیوه بودجه ریزی,اهداف اصلی بودجه ریزی,بودجه بندی استراتژیک,بودجه ریزی,بودجه ریزی استراتژیک,بودجه ریزی در ایران,بودجه ریزی عملیاتی,تعریف بودجه,ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها,فرآیند بودجه ریزی,فواید بودجه ریزی,مراحل فرآیند بودجه ریزی دانلود پاورپوینت بودجه ریزی استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بودجه…

 • تحقیق شاه صفى اول

  پایان نامه در مورد شاه صفى اول,پایان نامه شاه صفى اول,تحقیق در مورد شاه صفى اول,تحقیق شاه صفى اول,دانلود پایان نامه شاه صفى اول,دانلود تحقیق شاه صفى اول,دانلود مقاله شاه صفى اول,شاه صفى اول,مقاله در مورد شاه صفى اول,مقاله شاه…

 • تحقیق تفكر بکر راه ورود به سرزمين سيگماها

  پاورپوینت سيگما,پروژه آماده در مورد سيگما,پروژهسيگما,تحقیق آماده در مورد سيگما,تحقیق سيگما,دانلود تحقیق در مورد سيگما,دانلود تحقیق سيگما,سيگما,مقاله در موردسيگما,مقاله سيگما تحقیق تفكر بکر راه ورود به سرزمين سيگماها رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:" مقايسه ايي توصيفي بين…

 • دانلود طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان

  امکان سنجی توليد گلداني گريبكس پيكان,دانلود طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان,طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان,طرح کارآفرینی توليد گلداني گريبكس پيكان,طرح کسب و کار ت,طرح کسب و کار توليد گلداني گريبكس پيكان,کارآفرینی توليد گلداني گريبكس پيكان دانلود دانلود طرح…

 • تحقیق بررسی ادرار

  بررسی آزمایش ادرار,بررسی ادرار,بررسی ماکروسکوپی ادرار,بررسی میکروسکوپی ادرار,پایان نامه,پایان نامه در مورد ادرار,تحقیق ادرار,تحقیق در مورد ادرار,تحقیق درباره ادرار,تحقیق دستگاه دفع ادرار,مقاله ادرار,مقاله در مورد ادرار,مقاله درباره ادرار دانلود تحقیق بررسی ادرار دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد بررسی ادرار،در قالب doc…

 • گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی,دانلود گزارش کاراموزی در شرکت قالب سازی,گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی,گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی رایگان,گزارش کاراموزی در شرکت قالب سازی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…