دانلودگزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کاراموزی,دانلود گزارش کارورزی,شرکت مانتل سهامی خاص,کارآموزی حسابداری شرکت مانت,گزارش کارآموزی شرکت مانتل سهامی خاص,گزارش کاراموزی شرکت مانتل سهامی خاص,گزارش کارورزی شرکت مانتل سهامی خاص,مانتل سهامی خاص
دانلود دانلودگزارش کارآموزی حسابداری

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

فهرست

 

فصل اول : آشنايي با شرکت

 

1-1 نام و تاريخ ثبت شرکت…………………………………………………………………………
4

 

2-1 موضوع شرکت
…………………………………………………………………………………..
4

 

3-1 مدت شرکت
……………………………………………………………………………………….
4

 

4-1 سرمايه شرکت
……………………………………………………………………………………
4

 

5-1 پرداخت مبلغ سهام
……………………………………………………………………………..
5

 

6-1 افزايش و کاهش سرمايه
……………………………………………………………………..
5

 

7-1 اوراق سهام
……………………………………………………………………………………….
5

 

8-1 مسئوليت صاحبان سهام
………………………………………………………………………
5

 

9-1 هيات مديره
………………………………………………………………………………………..
6

 

10-1 دفاتر و محاسبات
……………………………………………………………………………..
6

 

11-1 اخلال و تصفيه
…………………………………………………………………………………
7

 

12-1 نوع مالکيت و استهلاک
………………………………………………………………………
7

 

13-1 فعاليت هاي پيمانکاري شرکت
……………………………………………………………. 8

 

14-1 توسعه شرکت و تاسيس کارخانه
…………………………………………………….. 10

 

15-1 شرح مختصري در سورد کارخانه و فعاليتها
…………………………………….. 10

 

16-1 هزينه هايي به  شرکت براي تاسيس کارخانه انجام داده
…………………….. 11

 

فصل دوم : چارت سازماني

 

1-2 نمودار سازماني شرکت مانتل
……………………………………………………………. 12

 

2-2 هيات مديره
………………………………………………………………………………………
13

 

3-2 مدير عامل
………………………………………………………………………………………..
15

 

4-2 معاونت اداري مالي
…………………………………………………………………………..
17

 

5-2 حسابدار کل
……………………………………………………………………………………..
18

 

6-2 کارپرداز
………………………………………………………………………………………….
19

 

7-2 منشي
………………………………………………………………………………………………
20

 

8-2 مديريت کارخانه
……………………………………………………………………………….
21

 

9-2 مديريت توليد
……………………………………………………………………………………
22

 

10-2 انبار دار کل
……………………………………………………………………………………
22

 

11-2 معاونت بازرگاني
…………………………………………………………………………….
23

 

12-2 بازرگاني داخلي
………………………………………………………………………………
24

 

13-2 بازرگاني خارجي
…………………………………………………………………………….
24

 

14-2 امور خريد
……………………………………………………………………………………
252

 

15-2 امور فروش………………………………………………………………………………………
6

 

16-2 مديريت پروژه
………………………………………………………………………………..
27

 

17-2 مهندس راه و ساختمان
……………………………………………………………………
27

 

18-2 تکنسين راه و ساختمان
……………………………………………………………………
28

 

فصل سوم : آشنايي با حسابداري

 

1-3 تعريف حسابداري
……………………………………………………………………………..
31

 

2-3 اسناد مدارک مثبته
:……………………………………………………………………………
33

 

فاکتور
…………………………………………………………………………………………………….
34

 

رسيد بانکي
……………………………………………………………………………………………..
34

 

قبض آب و برق…………………………………………………………………………………………
35

 

رسيد صندوق
………………………………………………………………………………………….
35

 

3-3 سند حسابداري :………………………………………………………………………………..
35

 

تنخواه گردان
…………………………………………………………………………………………..
38

 

استهلاک
………………………………………………………………………………………………….
40

 

صورت دستمزد
………………………………………………………………………………………
43

 

کارت کار
………………………………………………………………………………………………..
47

 

صورت حساب بانک
…………………………………………………………………………………
49

 

قرار داد کار با مدت معين
…………………………………………………………………………
49

 

4-3 ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه
……………………………………………….. 50

 

5-3 انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به
دفتر کل …………………………………………. 51

 

6-3 تراز آزمايشي
…………………………………………………………………………………..
52

 

7-3 اصلاح حسابها
………………………………………………………………………………….
53

 

8-3 تراز آزمايشي اصلاح شده
………………………………………………………………… 54

 

9-3 تهيه صورت هاي مالي
:……………………………………………………………………..
54

 

صورت حساب سدوزيان
………………………………………………………………………….
54

 

صورت حساب سرمايه
…………………………………………………………………………….
55

 

ترازنامه
………………………………………………………………………………………………….
55

 

10-3 بستن حساب ها
………………………………………………………………………………
55

 

11-3 نتيجه‌گيري
……………………………………………………………………………………..
62

 

 

فهرست اشکال :

 

تصاويرپروژه هاي انجام شده توسط شرکت مانتل
……………………………………… 64

 

نمودار مانده معين مراکز هزينه (دايره اي
)………………………………………………… 67

 

نمودار مانده معين مراکز هزينه (ميله اي
)………………………………………………….. 68

 

 

فهرست جداول

 

چارت سازماني
………………………………………………………………………………………..
12

 

رسيد بانکي
……………………………………………………………………………………………..
69

 

رسيد صندوق
………………………………………………………………………………………….
70

 

سند حسابداري ………………………………………………………………………………………..
71

 

تنخواه گردان
…………………………………………………………………………………………..
73

 

استهلاک
………………………………………………………………………………………………….
86

 

صورت دستمزد –حقوق و مزايا
………………………………………………………………. 88

 

کارت کار
………………………………………………………………………………………………..
93

 

صورت حساب بانک
…………………………………………………………………………………
94

 

قرار داد کار با مدت معين
…………………………………………………………………………
95

 

گزارش تراز چهار ستوني معين
………………………………………………………………… 96

 

گزارش خلاصه دفتر معين
………………………………………………………………………..
99

 

گزارش تراز چهار ستوني کل
………………………………………………………………….
101

 

 

 

چکيده :

 

شرکت مانتل در سال 1358 در اداره ثبت شرکت
هاي شيراز با هدف انجام پروژه هاي سيويل به ثبت رسيده ، سرمايه شرکت مبلغ
30000000000 ريال منقسهم به 30000 سهم بانام هر يک به ارزش 1000000 ريال مي باشد شرکت
در سال هاي گذشته پروژه هاي مختلفي انجام داده است از جمله احداث دبيرستان ، احداث
راه کمر بندي ، احداث راه ساحلي و … را در دست داشته است و همه ي اين پروژه ها را
با موفقيت هر چه تمام تر به اتمام رسانده است .

 

بعد از گذشت زمان شرکت تصميم تاسيس کارخانه
را گرفت و با مطالعات و تحقيق هاي فراوان که براي انتخاب نوع کارخانه انجام گرفت سرانجام
تصميم براي تاسيس کارخانه فرآوري سنگهاي ساختمان گرفته شد .

 

حال اين شرکت براي انجام عمليات مالي بايستي
حسابداري داشته باشد که يک حسابدار زير نظر بخش مالي فعاليت مي کند و حسابدار بايستي
عمليات حسابداري خود را به صورت صحيح ، دقيقي ، به موقع و قابل فهم تنظيم کند تا اينکه
مدير عامل شرکت بتواند براي بهبود شرکت تصميم هاي لازمه را بگيرد .

 

ابتدا ترين کار يک حسابدار تجزيه و تحليل
کردن اسناد مثبته اي است که در دسترس مي باشد و يک سند حسابداري را از روي اين استاد
تنظيم مي کنند و تمام اين استاد مثبته بايستي ضميمه سند ها بشود .

 

يک حسابدار با انجام عمليات در طي دوره
مالي و با گذشت يک سال بايستي در پايان سال مالي گزارشاتي را در مورد فعاليت هاي انجام
شده در طي دوره تنظيم کند که درستي کار يک حسابدار را نشان مي دهد به عنوان مثال گرفتن
تراز آزمايشي ترازنامه صورت هاي مالي و ……

 

تمام کارهايي که يک حسابدار انجام مي دهد
در دارايي بدهي و سرمايه خلاصه مي شود و بايت ماهيت هر کدام از حسابها را با دقت فراوان
رعايت کرد .

 

و حسابدار در پايان سال مالي با انجام عمليات
گزارش گيري عملکرد مالي شرکت را در طي يک سال مالي مي سنجد .

 

پس از اطلاع از فعاليت هاي انجام شده و
گرفتن تصميمات پس از اطلاع از فعاليت هاي انجام شده و گرفتن تصميمات براي بهبود فعاليت
هاي شرکت نوبت به بستن حساب هاي موقت و دائم مي رسد بدين صورت که ابتدا حساب هاي موقت
را بسته و به عنوان سود و زيان يا سرمايه مي بنديم و حساب هاي موقت را به سال ديگر
انتقال نمي دهيم و سپس حساب هاي دائمي را با تراز اختتمامي مي بنديم و به سال بعد انتقال
مي دهيم هنگامي که به سال بعد انتقال داديم و خواستيم عمليات مالي را براي سال جديد
شروع کنيم حساب ها را با تراز افتتايي باز کرده و سال مالي جديد را شروع مي کنيم .

 

 

 

 

 

فصل اول

 

آشنايي با شرکت

نام و تاريخ ثبت شرکت :

شرکت مانتل سهامي خاص در سال 1358 در اداره
ثبت شرکت هاي شيراز با هدف انجام پروژه هاي سيويل به ثبت رسيد و از آن زمان تاکنون
مجري طراحهاي عمراني متعددي بوده است مديران شرکت همگي داراي تحصيلات عاليه و سوابق
کاري در داخل و خارج از کشور مي باشند .

 

2-1 موضوع شرکت :

 

طرح و ساخت پروژه هاي ساختماني و عمراني
، اکتشاف و استخراج معادن و آبهاي زير زميني ، سرمايه گذاري معاملات تجاري ، توليد،
فرآوري سنگهاي ساختماني ، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، تهيه و توزيع
کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و کليه اموري که مربوط به موضوع شرکت مي باشد .

 

مدت شرکت :

 

مدت شرکت مانتل نامحدود مي باشد .

 

سرمايه شرکت :

 

سرمايه شرکت مبلغ 000 000 000 30 ريال منقسم
به 30000 سهم بانام هريک به ارزش 000 000 1 ريال مي باشد که تمامي آن نقداً پرداخت
مي شود و بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حداکثر 5 سال شمسي پرداخت گردد
.

 

 

 

5-1 پرداخت مبلغ سهام :

 

در صورتي که صاحب سهم بدهي خود را بابت
تعهد سهام ظرف موعد مقرر تاديه ننمايد سهام وي طبق مواد 35-36-37-38 لايحه قانون اصلاح
قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 به فروش خواهد رسيد .

 

 

 

6-1 افزايش و کاهش سرمايه :

 

شرکت مي تواند بر حسب پيشنهاد هيات مديره
سرمايه خود را بنا به تصويب صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات
قانوني لازم الاجرا افزايش يا کاهش دهد .

 

اوراق سهام :

 

اوراق سهام شرکت چاپي و متحد الشکل و داراي
شماره ترتيب بوده و بايد امضاء دو نفر از مديران که هيات مديره به اين منظور تعيين
مي نمايد برسد و به مهر شرکت ممهور شود .

 

در صورت تقاضاي صاحب سهمي که مالک بيش از
يک سهم است شرکت يک ورقه سهم که نماينده بيش از يک سهم باشد صادر خواهد کرد تبديل سهام
با نام به سهام بي نام و بالعکس طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
صورت خواهد گرفت .

 

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 68

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
شرکت مانتل سهامی خاص مانتل سهامی خاص گزارش کاراموزی شرکت مانتل سهامی خاص دانلود گزارش کاراموزی دانلود گزارش کارورزی دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارورزی شرکت مانتل سهامی خاص گزارش کارآموزی شرکت مانتل سهامی خاص کارآموزی حسابداری شرکت مانت

 • تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب

  بررسی دیدگاه معلمان اول ابتدایی,بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی,پاورپوینت بررسی دیدگاه معلمان اول ابتدایی,پایان نامه بررسی دیدگاه معلمان اول ابتدایی,تحقیق بررسی دیدگاه معلمان اول ابتدایی,مقاله بررسی دیدگاه معلمان اول ابتدایی دانلود تحقیق بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در…

 • پاورپوینت تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبت های پس از ان

  پاورپوینت تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبتهای پس از ان,تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبتهای پس از ان,دانلود پاور,دانلود پاورپوینت تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبتهای پس از ان,دانلود رایگان پاورپوینت تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبتهای پس از ان…

 • جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک

  اصول مدیریت استراتژیک,جزوه دوره مدیریت استراتژیک,جزوه مدیریت استراتژیک,دانلود جزوه مدیریت استراتژیک,دوره مدیریت استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک pdf,مدیریت استراتژیک پیشرفته,مدیریت استراتژیک چیست دانلود جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک،در قالب pdf و در…

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر و مخزن

  اتوكد,تانكر,ترسيم,سمپل,مجموعه,مخزن دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر و مخزن دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر و مخزن   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر مخزن

 • مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

  آبكاري قطعات پلاستيكي,امكانسنجي آبكاري قطعات پلاستيكي,امكانسنجي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي,طرح توجیهی آبكاري قطعات پلاستيكي,طرح توجیهی توليد آبكاري قطعات پلاستيكي,طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي دانلود فایل دانلود مطالعات امكان سنجي…

 • تحقیق آشنایى با مفاهیم پایه FRP و مرورى بر تحقیقات انجام شده

  frp چیست,آشنایی با frp,پاورپوینت frp چیست,پاورپوینت میلگرد frp,پاورپوینت ورق frp,پایان نامه frp,تحقیق frp چیست,تحقیق میلگرد frp,تحقیق ورق frp,مقاله frp چیست,مقاله میلگرد frp,مقاله ورق frp,میلگرد frp,ورق frp دانلود تحقیق آشنایى با مفاهیم پایه FRP و مرورى بر تحقیقات انجام شده دانلود…

 • سورس لوگو دهیاری ها با فرمت psd

  دانلود رایگان لوگو,دانلود فایل psd لوگو دهیاری ها,دانلود لوگو دهیاری ها,دانلود لوگو دهیاری ها psd,سورس لوگو دهیاری ها,فایل psd لوگو دهیاری ها,فایل لوگو دهیاری ها,لوگو دهیاری ها,لوگو دهیاری ها psd,نمونه لوگو دهیاری ها دانلود سورس لوگو دهیاری ها با فرمت…

 • تحقیق تاريخچه حقوق بشر در اسلام

  تاريخ حقوق بشر در اسلام,تاريخچه حقوق بشر اسلامی,تاريخچه حقوق بشر در اسلام,تحقیق تاريخچه حقوق بشر در اسلام,حقوق بشر در اسلام,حقوق بشر در اسلام pdf,حقوق بشر در اسلام ,حقوق بشر در اسلام و غرب,مقاله تاريخچه حقوق بشر در اسلام دانلود تحقیق…

 • تحقیق کف پوش های استاندارد برای نابینایان

  انواع کفپوشها,تحقیق کفپوش های استاندارد برای نابینایان,تحقیق کفپوشهای استاندارد برای نابینایان,کفپوش های استاندارد برای نابینایان,کفپوشهای استاندارد برای نابینایان,مقاله کفپوش های استاندارد برای نابینایان,مقاله کفپوشهای استاندارد برای نابینایان دانلود تحقیق کف پوش های استاندارد برای نابینایان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS، SAFE و Word (قابل ویرایش)

  پروژه بتن,پروژه طراحی ساختمان بتنی,پروژه طراحی فنی ساختمان بتنی,دانلود پروژه بتن,دانلود پروژه ساختمان بتنی,دانلود پروژه طراحی ساختمان بتنی,دانلود پروژه طراحی فنی ساختمان بتنی,دانلود رایگان پروژه بتن,ساختمان 4 طبقه بتنی,ساختمان بتنی پروژه کامل طراحی ساختمان بتنی، دارای فایل EATBS، SAFE و…