تحقیق ملاحظات تاريخي کشور عربستان

word,پاورپوینت,پایان نامه عربستان,پروژه در مورد عربستان,پروژه عربستان,تحقیق آماده در مورد عربستان,تحقیق در مورد عربستان,دانلود تحقیق عربستان,دانلود رایگان تحقیق عربستان,رایگان,عربستان,مقاله در مورد عربستان,مقاله عربستان,ورد
تحقیق ملاحظات تاريخي کشور عربستان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:عربستان
احتمالا محل اوليه سامي ها بوده است, كه از چهار هزار سال قبل از ميلاد
مسيح به بين النهرين و فلسطين مهاجرت نمودند و بعدا به آشوري ها, بابلي ها,
كنعاني ها و آموري ها معروف شدند.دوران باستان – در هزار سال اول قبل
از ميلاد – حكومت منائيان در منطقة اثير و در جنوب حجاز در طول ساحل درياي
سرخ برقرار شده بود. در قرن اول قبل از ميلاد, منائيان از مركز تجارت خود
در ددان (الاولي) دست كشيدند. منائيان يك مركز تجاري در قسمت شمال مدائن
تأسيس نمودند. در قسمت شرقي كشور ديلمون قرار داشت كه ظاهرا يك مركز سياسي –
فرهنگي واقع در كرانة خليج فارس بود. گاهي اين محل را همان جزيره بحرين
دانسته اند اگرچه بخشهايي از قطعة اصلي نيز جزء آن بوده است و با قسمتهاي
داخلي سرزمين كه اكنون عربستان سعودي ناميده مي شود روابط تجاري داشته
است.اسكندر مقدوني قبل از مرگ نابهنگام خود در سال 323 قبل از ميلاد قصد
داشت عربستان را تصرف نمايد. و بعد از مدتي حاكمان بطالسة مصر تا حدودي بر
ينبوع سلطه يافتند. ولي نبتائيان مانع از سلطة آنها شدند. سپس كشور در معرض
مبارزات سلطه طلبانة حبشي ها و فارسها قرار گرفت.در قرن پنجم بعد از
ميلاد, مكه از نظر اهميت جايگزين شهر پتراي در دورة نبتائيان شده بود.اعراب
قبل از اسلام يك زندگي بدوي داشتند و قبائل عرب كه براي امرار معاش به
چوپاني وابسته بودند در جستجوي آب و چراگاه از جائي به جائي كوچ مي كردند.
كمبود آب و چراگاه موجب بروز رقابت و در نهايت جنگ و درگيري بين قبائل مي
گرديد. زندگي اعراب قبل از اسلام را خشونت هاي اجتماعي, اخلاقي و مذهبي فرا
گرفته بود و آنان براي امور و مسائل جزئي نيز دست به كشتار مي زدند. برحسب
فرمايش قرآن مجيد اين سرزمين از زمان بنا شدن خانه خدا بوسيله حضرت
ابراهيم مورد توجه خداپرستان بوده است. در دوران بت پرستي نيز بتهاي بزرگ
در آن نگهداري مي شده. اين سرزمين با ظهور خاتم الانبياء حضرت محمد (ص)
مركز پايه گذاري تمدني بسيار عظيم و جاودان شد.در زمان حيات حضرت محمد (ص)
اولين نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته برقرار شد و در زمان خلفاي راشدين
حكومتي همراه با قوانين و مقررات بوجود آمده بود, كه رونق آن در سراسر جهان
شهرت يافت, نفوذ اين حكومت  بواسطه برخورداري از عدالت, صلح و مساوات به
شرق و غرب نيز رسيد اما بعدها در طي قرون مسلمانان مورد هجوم فكري قرار
گرفتند.هدف مهاجمان اين بود كه ابتدا تعاليم اسلامي را تحريف نمايند و سپس
آن تعاليم را از قلوب و اذهان مسلمانان دور سازند. و اين سرزمين به دليل
ويژگيهاي خاصي مانند وجود محيط وحي, خانه خدا, روضه مطهر حضرت رسول (ص),
قبله گاه مسلمين, شعب ابوطالب, كوه صفا و مروه, حجر اسماعيل و مدفن بيش از
هفتاد پيامبر (ص), قبرستان بقيع, عرفات و مني نزد مسلمين ارزش والائي دارد و
همه ساله ميليونها مسلمان براي انجام حج و عمره به اين سرزمين مسافرت مي
نمايند.خاك كشورفعلي عربستان درزمانهاي پيش از ظهور اسلام (دوره جاهليت)
همواره ميان دولتهاي محلي و قييله اي منقسم بود وهيچگونه قدرت واحدي حاكميت
نداشت.عربستان احتمالا مهدنژاد سامي است. وجود اين نژاد درعربستان به
هزاره سوم پيش از ميلاد باز ميگردد.در اوائل قرن هفتم ميلادي، دين اسلام
بوسيله حضرت محمد(ص) در مكه اعلام گرديد. اين دين در طي حيات پيامبر تقريبا
درتمام عربستان رواج يافت.پس از وفات پيامبردوره خلفاي راشدين (ابوبكر،
عمر، عثمان وعلي ابن ابيطالب) آغاز شد.در زمان ابوبكر برخي از قبايل عرب
دعوي استقلال نموده و برخي كسان دعوي پيغمبري نمودند، اما ابوبكر آنان را
سركوب نموده و سراسر جزيره العرب را براي اولين و آخرين بار تحت لواي اسلام
وحدت داد.پيشرفت مسلمانان در مصر در زمان عمر به سبب برقراري روابط
اقتصادي وفرهنگي محكمي ميان آن كشور وعربستان گرديد. حين خلافت عثمان، مكه و
مدينه از تجمل و ثروت فراواني برخوردارگرديدند.در زمان خلافت علي (ع) فتنه
خوارج آغاز شد. اگرچه حضرت آنرا در نهروان به سختي شكست داد (38 ه. ق) ولي
اين گروه از ميان نرفته و عربستان مدتها صحنه مساعدي براي تبليغات آنان
گرديد.در زمان حكومت امويان، قسمت اعظم عربستان جزء قلمرو آنان بود. حكومت
امويان تا سال 132 هجري قمري (650 م) بطور انجاميد و از آن پس عباسيان بر
آن مسلط شدند. قدرت عباسيان بر عربستان بيش از1قرن نپائيد. علويان مهمترين
مخالفان حكومت عباسيان بودند که پيوسته براي دستگاه حكومتي مشكل ساز مي
نمودند.در اواخر قرن2هجري قمري(اوائل قرن نهم ميلادي) علويان در عربستان
قيام نموده اما كاري از پيش نبردند. از اواسط قرن دوم هجري پس از مرگ متوكل
خليفه عباسي،‌قدرت عباسيان درعربستان روبه زوال نهاده وعربستان بدنبال آن
ازحكومتهاي محلي ضعيف و كوتاه برخوردار گرديد.عربستان در طي چند قرن وضع
مغشوش و درهم ريخته اي داشت.در اوائل قرن دهم هجري قمري (16 – م) ،
پرتغاليها قصد حمله به مكه را نمودند كه عملي نگرديد.در همان اثنا،خلفاي
عثماني براي دفع خطرمسيحيان متوجه عربستان شده و بتدريج سواحل غربي و ساير
نقاط کشور تحت حكومت عثمانيان درآمد.در قرن هفدهم ميلادي قبايل عرب در
عربستان شرقي قدرت يافته و قدرت عثماني روبه زوال نهاد.در اواسط همان قرن
حاكميت تركان بر ناحيه احساء نيز برافتاد.در قرن هجدهم ميلادي باتوسعه
نهضتي كه شخص بنام ابن عبدالوهاب (بنيانگذار مذهب وهابي) الهام بخش آن بود،
عصر جديدي در تاريخ عربستان آغاز گرديد. وي با حاكم شهر درعيه بنام
محمدابن سعود متحد شد.پس از ابن سعود، فرزندش عبدالعزيز جانشين وي در اتحاد
با ابن الوهاب شد.در اوائل قرن سيزدهم هجري (18 – م) آئين وهابي در تمام
قسمتهاي ناحيه نجد رايج بود. وهابيان به تدريج مكه را تصرف كرده و كمي بعد
قدرتشان از سمت شرق تا كرانه هاي خليج فارس پيش رفت. از جانب جنوب،‌وهابيها
به يمن و حضرموت رسيده و از جانب شمال سوريه و عراق درمعرض تهديد آنان
واقع گرديدند. دولت عثماني كه از مقابله با وهابيون عاجز بود به مصر متوسل
گرديد و مصريان در عربستان قوا پياده نموده و پيشروي نمودند. بريتانيائها
نيز در برخي نقاط مداخله نمودند اما چندي بعد مجددا آل سعود سر برافراشته و
با تصرف رياض آن را پايتخت خود معرفي نمودند.در اين اثنا بود که جنگ داخلي
ميان خاندان آل سعود آغاز شده و شدت گرفت كه اين امر استقرار مجدد عثماني و
دست نشاندگان آن برعربستان شرقي را تسهيل نمود.با افتتاح كانال سوئز
درسال1969 ميلادي، عثمانيها بر قدرت خود بر مكه افزودند. معذلك آل سعود تحت
رهبري عبدالعزيز ابن سعود قدر برافراشته و به فتوحاتي نايل آمدند.درسال
1903ميلادي تركان عثماني از ناحيه احساء بيرون رانده شده و اساس حكومت
سعودي بنيان نهاده شد.در جنگ اول جهاني،سعوديها با بريتانيا از در دوستي
درآمدند. پس از پايان جنگ جهاني،‌سلطه عثماني برعربستان بطوركلي پايان
يافت. در جنگي كه ميان عبدالعزيز ابن سعود و حسين ابن علي، شريف مكه در
گرفت، ابن سعود به پيروزي دست يافت و بدين ترتيب حجاز نيز جزئي از قلمرو وي
شد كه سرانجام در سال 1351 هجري قمري (1932 – م) عبدالعزيز عنوان سلطان
عربستان سعودي را از آن خود نموده و به موازات آن كشور عربستان تأسيس شده و
رسميت يافت.در اوائل تنها ممالك خارجي كه سعوديها با آن رابطه داشتند
تركيه و بريتانيا بود. شوروي نخستين كشوري بود كه اين كشور را به رسميت
شناخت. انگلستان و فرانسه نيز كمي بعد آن را به رسميت شناختند.مسئله تثبيت
مرزها با همسايگان يكي از مشكلات عربستان پس از استقلال بود. در جنگ جهاني
دوم، ابن سعود با آنكه طرفدار دول متفق بود، بيطرفي خود را اعلام نموده و
تنها از روي بي ميلي به آلمان اعلان جنگ داد.ثروت ناگهاني كه پس از جنگ از
طريق نفت فراهم شد به اقتصاد عربستان رونق بخشيد. عربستان سعودي هم اكنون
دومين توليدكننده نفت در جهان است.از آنجاييکه عربستان سعودي از عهده
استخراج نفت بر نمي آمد ،از اين روي صدها هزاركارگر ومتخصص از ديگر كشورها
به اين سرزمين سرازير شدند که اين امرخودموجب گرديد كه معيارهاي خشك اخلاقي
حاكم بر جامعه عربستان متزلزل شده ودگرگونيهايي در آن ايجاد گردد.ابن سعود
درسال 1953 ميلادي در سن 73 سالگي درگذشت، پسرارشدش سعودابن عبدالعزيز به
سلطنت رسيد و برادر وي فيصل وليعهد گرديد.در اين اثنا، ازدياد پول در زندگي
اشراف و خاندان سلطنتي روزبه روز نمايان تر ميگشت.عبدالعزيز ابن سعود تا
زمان مرگش كاملا برسياست مملكت تسلط داشت، اما پس از وي پيوسته ميان فيصل و
سعود رقابت مخفي برقرار بود. در بحران سال 1956ميلادي كانال سوئز، عربستان
سعودي با انگلستان قطع رابطه كرد واين حالت تا سال 1963ميلادي ادامه داشت.
در سال 1958 ميلادي سعود ناچارا طي فرماني قوه مجريه را به دست فيصل سپرد.
بعدها فيصل ناگزير استعفاء نموده و سعود خود دوباره بر اوضاع مسلط
گرديد.طي سالهاي 63 -1962ميلادي بارديگر فيصل عهده دار امور كشور
گرديد.سرانجام در دوم ماه نوامبر سال 1964ميلادي، ملك سعود ازكار بركنار
شده و فيصل پادشاه کشور شد.از سال 1962ميلادي كه سپاهيان مصري به يمن اعزام
شدند، اختلاف ميان مصر و عربستان سعودي حادتر شد.طي سالهاي دهه60، بارها
مذاكراتي ميان دو كشور بر سر يمن صورت گرفت اما نتيجه اي حاصل نشده و سوء
تفاهم به قوت خود باقي ماند. ازهمان سالها نفوذ استعمار در عربستان شدت
گرفته و اين كشور به يكي از اصلي ترين مهره ها غرب درمنطقه مبدل گرديد.طي
جنگ سال 1967ميلادي اعراب و اسرائيل، نيروهاي سعودي براي مدد رساندن به
ارتش اردن به آن سرزمين گسيل داشته و جريان نفت به غرب موقتا قطع گرديد.
اين عمل مجددا در جنگهاي سال 1973 ميلادي نيز ميان طرفين تكرار شد.در سال
1975ميلادي ملك فيصل به دست يكي از بستگان خود به قتل رسيد، برادرش خالد
بجانشيني وي رسيد وفهد ابن عبدالعزيز، ديگر پسر ابن سعود نيز به عنوان
وليعهد عربستان معرفي شد.عربستان سعودي در ميان اعراب رهبري كشورهاي ميان
رو و محافظه كار وابسته به غرب را داراست. صدور نفت فراوان از اين كشور
همواره برگ برنده اي در دست غرب در مقابل كشورهاي مترقي صادركننده نفت بوده
است …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 44

 

عربستان تحقیق در مورد عربستان دانلود تحقیق عربستان دانلود رایگان تحقیق عربستان پروژه عربستان مقاله عربستان مقاله در مورد عربستان پروژه در مورد عربستان پایان نامه عربستان تحقیق آماده در مورد عربستان رایگان word ورد پاورپوینت

 • نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان شمالی

  دانلود نقشه ی همدما,شیپ فایل خطوط همدمای استان خراسان شمالی,شیپ فایل خطوط همدمای استانها,شیپ فایل همدمای استانها,نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان شمالی,نقشه ی خطوط همدمای استانها,نقشه ی همدمای استان خراسان شمالی,نقشه ی همدمای استانها دانلود نقشه ی خطوط همدمای…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی

  پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی,پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز,پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازم,رفتار سازمانی در سطح جهانی,فصل دوم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز،…

 • پاورپوینت تكنولوژي توليد كالا، خدمات و اطلاعات

  تحقیق تكنولوژي توليد كالا,تعریف تكنولوژي,تكنولوژي توليد كالا,تكنولوژي توليد كالا خدمات و اطلاعات,تكنولوژي جديد توليد,تكنولوژي و ساختار,تكنولوژي و عملكرد,تكنولوژي واحدهاي سازماني,سازگاري استراتژي,سطح تكنولوژي در سازمان,فرآيند توليد مستمر دانلود پاورپوینت تكنولوژي توليد كالا، خدمات و اطلاعات دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت تکنولوژی اجرا در سد خاکی با هسته رسی

  تکنولوژی اجرا در سد خاکی,تکنولوژی اجرا در سد خاکی با هسته رسی,تکنولوژی اجرای سد,روش اجرا در سد خاکی,روش اجرا در سد خاکی با هسته رسی,روش اجرای سد,روش اجرای سد خاکی,روش اجرای هسته رسی,روش اجرای هسته رسی سد خاکی,نمونه روش اجرای…

 • تحقیق پزشكي و قانون

  پایان نامه پیرامون پزشكي و قانون,پروژه پزشكي و قانون,تحقیق پزشكي و قانون,تحقیق در مورد پزشكي و قانون,حقوق پزشکی,دانلود تحقیق پزشكي و قانون,کار تحقیقی پزشكي و قانون,مقاله پزشكي و قانون تحقیق پزشكي و قانون رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقیق بررسی مديريت بهره وري در خانواده

  پاورپوینت مديريت بهره وري در خانواده,تحقیق در موردمديريت بهره وري در خانواده,تحقیق مديريت بهره وري در خانواده,دانلود تحقیق در مورد مديريت بهره وري در خانواده,دانلود تحقیق مديريت بهره وري در خانواده,دانلود مقاله مديريت,مديريت بهره وري در خانواده تحقیق بررسی مديريت…

 • پاورپوینت نظریه رفاه اجتماعی

  انواع رفاه اجتماعی,رفاه اجتماعی pdf,رفاه اجتماعی چیست,شاخص های رفاه اجتماعی,مفاهیم و نظریه های رفاه اجتماعی,مفهوم رفاه اجتماعی,مقاله در مورد رفاه اجتماعی,نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی پاورپوینت نظریه رفاه اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه…

 • پاورپوینت اورژانس های روانپزشکی

  اورژانس بیماری های روانی,اورژانس روانپزشکی تهران,اورژانس های روانپزشکی pdf,تلفن اورژانس روانپزشکی,شماره اورژانس روانپزشکی پاورپوینت اورژانس های روانپزشکی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت اورژانس های روانپزشکیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20بخشی از پاورپوینت:اورژانس های روانپزشکی حالاتی هستند که مداخله فوری درمانی…

 • پاورپوینت فشار و انواع فشارسنج ها

  انواع فشار سنج ها,پاورپوینت آماده مهندسی مواد انواع فشار سنج ها,پاورپوینت انواع فشار سنج ها,تحقیق انواع فشار سنج ها,دانلود پاورپوینت انواع فشار سنج ها,دانلود پاورپوینت در مورد انواع فشار سنج ها,دانلود رایگان پاورپوینت انواع فشار سنج ها پاورپوینت فشار و…

 • تحقیق خیارهای دریایی (Holothuroidea)

  خارپوستان,خیار دریایی صخره‌زی,خیاردریایی تحقیق خیارهای دریایی (Holothuroidea) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع خیارهای دریایی (Holothuroidea)،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:خیار دریایی معمولی خیار دریایی صخره‌زی (Cucumaria planci)خيار دريايي و كاربرد هاي آن چشم انداز درخشان صنعت…