تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمک)

پایان نامه پیرامون معادن نمک,پایان نامه رشته معدن,پروژه معادن نمک,تحقیق پیرامون معادن نمک,تحقیق در مورد معادن نمک,تحقیق گنبدهای,تحقیق معادن نمک,تحقیق معادن نمک گرمسار,دانلود مقاله معادن نمک,گنبدهای نمک,گنبدهای نمکی گرمسار,معادن نمک گرمسار
دانلود تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمک)

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)،در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل:      فصل اول: كليات151-1 هدف 151-2 پيشينه و تحقيق 151-3 روش كار و تحقيق 15فصل دوم: اختصاصات عمومي نمک ها در ايران 17الف: کلياتي در مورد نمک ها 181-2 تاريخچه نمک 182-2 نمک و موارد استفاده آن   203-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان 20ب: ژئو شيمي و کاني شناسي 274-2 ژئوشيمي 275-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌ 286-2 کاني هاي همراه هاليت 317-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري 34پ: شرايط و محيط تشکيل هاليت   378-2 شرايط تشکيل هاليت 379-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌ 3910-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن 4111-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها 4412-2 سبخا 4613-2 محيط هاي دريايي 47 14-2 نمک هاي غول آسا چگونه به وجود آمده اند ؟ 48ث: انواع ژنتيکي کارنسارها نمک 5315-2 اقيانوس ها ودرياها 5316-2 درياچه ها 5417- 2 آب هاي زير زميني  (‌شورابه ها)‌ 5618-2 حوضه هاي درياچه اي نوع  پلايا 5719-2 نهشته هاي نمک لايه اي 5720-2 گنبدهاي نمکي  5921-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي   6122-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي 6223-2 چگونگي حرکت در  گنبدهاي نمکي   63ج: برخي از مدل هاي پيدايش ذخاير تبخيري 69 24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد Ochsenius (1877) 6925-2 مدل درياچه اي والتر (1903) 7026-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969) 7027-2 تئوري يا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972) 7528-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتيک 7529-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري 77آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 8230-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس 8231-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان 861-31-2 گنبد نمكي قشم 862-31-2 گنبد نمكي سياهو 883-31-2 گنبد نمكي گچين 8932-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني 9033-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان 911-33-2 گنبد نمكي علي آباد 912-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد 913-33-2 نمك آبي راين 924-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد 925-33-2 نمك آبي نوق 9334-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي 931-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان) 952-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد 973-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد 97الف- معدن متروكه نمك حاجي آباد 98ب- معدن متروكه نمك رستاق يزد 98ج- كانال نمك عقدا 9935-2 نمك هاي ائو-اليگوسن 9936-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي 10137-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان 1031-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان 1042-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار- ايوانكي 105الف- معدن كوه نمك 105ب- معدن تخت رستم 105ج- معدن سردره 106د- معدن سيالك 106ه- برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار 107و- برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار) 107ز-معدن راه راهك 108ح-معدن كرند 108ط- معدن ناروبنه 109ي- معدن بنه كوه 109ك- معدن رودخانه شور 1093-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110الف- معدن گزوشك 110ب- معدن چاه غلغل 111ج- معدن شهر آباد 111د- معدن حسين آباد ده نمك 112ه- برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت 112و- نمك هاي محدوده سرخه 113ز- معدن لاهورد 113ح- برونزدهاي نمكي نمكان 1136-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي 11938-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان 1201-38-2 زمين شناسي استان خراسان 1202-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان 1221- معدن نمكي آبقوي 1222-معدن نمك عمارلو 1233-معدن نمك حصار يزدان 1244-معدن نمك سلطان آباد 1245- معدن نمك غار 1246- معدن نمك اسلام قلعه 1257-كالشور سبزوار 1258- معدن نمك آبي گدار خماري 1259- نمك زار سبزوار 12510- نمك آبي جاجرم 12639-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن 1271-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن الف- آثار نمكي استان لرستان 1281- نمك چل قادي (سفيد دشت) 1282- مظهر معدن نمكي چالكل 1283- نمك چم چير (امير آباد) 1304- مظهر معدني نمك بابا بهرام 13041-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن 1311-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن 131الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم 132زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر 1321- گنبد نمكي قم يا كوه نمك 1342- گنبد نمكي يزدان 1353- گنبد نمكي آخ 1364- گنبد نمكي شيخ حاجي 1363-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر 13742-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن 1401-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن 1402-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان 140خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان 1401-گنبد نمك مزرعه 1412-گنبد نمكي ايوند 1423-گنبد نمكي سار 1424-گنبد نمكي ترب 1425-گنبد نمكي منور 1436-گنبد نمكي شوره دره 1437-گنبد نمك قره آغاج تبريز 1438-گنبد نمك تازه كند 1449-گنبد نمك نهند 14410-گنبد نمكي داش اسپيران 14411-گنبد نمكي خواجه 14512-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ) 14513-گنبد نمكي قزلجه 14514-معدن نمك هريس 14615-معدن نمك قاپولوق 14616-گنبدهاي نمكي اواوغلي 14617-گنبد نمكي خاك مردان 14618-گنبد نمكي قليچ تپه 14619-گنبد نمكي زنجيره 14820-گنبد نمك امير بيك 14821-گنبد نمكي شعبانلو 14822-گنبد نمكي كشك سراي 14923-معدن نمك مامان 1493-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان 1501-معدن نمك خرم آباد(جبا) 1512-معدن نمك زهستر آباد 1523-مظهر نمك گنبد 1524-مظهر نمك گچي قشلاق 1525-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي) 1536-مظهر نمك طالقان 15343-2 نمك هاي پليوسن 15344-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون) 1541-44-2 پلاياهاي خور 1552-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني 1573-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني 15845-2 نمك هاي عهد حاضر 1601-45-2 درياچه هاي شور ايران 160الف-درياچه اروميه 160ب- درياچه نمك 162ج-درياچه حوض سلطان 163د-درياچه بختگان 164ه- درياچه مهارلو 1659- درياچه شورابيل اردبيل 166فصل سوم: گنبدهاي نمكي گرمسار 1671-3- موقعيت جغرافيايي 1682-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي 169- زمين شناسي 1712-3- زمين شناسي عمومي 1724-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار 172 4-3-1- نمك S 1734-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S 1744-3-3- مارن زرشكي   1744-3-4- مارن الوان 1754-3-5- ولكانيك 1764-3-6- شيل سبز sh 1774-3-7- گچ وشيل sh – G 1784-3-8- ژيپس توده‌اي   1784-3-9- آهك قم O-M 1794-3-10- سازند قرمز فوقاني 1804-3-11-سازند هزار دره 1814-3-12- سازند كهريزك 1824-3-13- گچ كواترنر 1834-3-14- پادگانه هاي آبرفتي 1834-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 1844-3-16- كفه هاي رسي و نمكي 1854-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي 1855-3-1- زمين شناسي ساختماني 1865-3-2- گسل‌ها 187-معادن فعال نمک گرمسار 1893-1-معدن كوهدشت كهن 1903-2-معدن نمك قائم 1923-3- معدن نمك غرب قائم 1933-4-معدن نمك مرواريد 1933-5- معدن نمك سالار 1943-6- معدن نمك راهراهك 1953-7- معدن تخت رستم 1953-8-معدن نمك سيالك 1963-9- معدن نمك ميلاد 1993-10- معدن نمك صادقي 2013-11- معدن نمك سرو 202فصل چهارم: شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك 2064-1- كارخانه نمك كوبي زهره 2064-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره 208فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 211منابع 213

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقیق معادن نمک تحقیق پیرامون معادن نمک دانلود مقاله معادن نمک پایان نامه پیرامون معادن نمک پروژه معادن نمک تحقیق در مورد معادن نمک پایان نامه رشته معدن معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک گنبدهای نمکی گرمسار تحقیق معادن نمک گرمسار تحقیق گنبدهای

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بی کربنات آمونیوم

  امکانسنجی طرح بی کربنات آمونیوم,تولید بی کربنات آمونیوم,دانلود امکانسنجی طرح بی کربنات آمونیوم,دانلود طرح تولید بی کربنات آمونیوم,طرح بی کربنات آمونیوم,طرح توجیهی تولید بی کربنات آمونیوم,طرح تولید بی کربنات آمونیوم دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بی کربنات آمونیوم دانلود…

 • سیستم های اجرای پروژه ها و نحوه قیمت گذاری پیمان ها

  تحقیق سیستم های اجرای پروژه ها,تحقیق نحوه اجرای پروژه ها,تحقیق نحوه قیمت گذاری پیمان ها,سیستم های اجرای پروژه ها,مقاله قیمت گذاری پروژه ها,نحوه اجرای پروژه ها,نحوه قیمت گذاری پروژه ها,نحوه قیمت گذاری پیمان ها دانلود سیستم های اجرای پروژه ها…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

  پیشینه تحقیق سلامت روان,دانلود پیشینه تحقیق سلامت روان,دانلود مبانی نظری سلامت روان,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان,مبانی نظری سلامت روان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان,نمونه پیشینه تحقیق سلامت روان,نمونه مبانی نظری سلامت روان دانلود مبانی نظری و…

 • پاورپوینت اطلاعات دارويي مسكن ها

  آمپول مسکن درد,آمپول مسکن قوی,انواع قرص مسکن,دسته بندی داروهای مسکن,قویترین آمپول مسکن,قویترین قرص مسکن,لیست داروهای مسکن,مسکن قوی برای درد استخوان پاورپوینت اطلاعات دارويي مسكن ها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت اطلاعات دارويي مسكن هاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 69فهرست مطالب:مسكن…

 • پاورپوینت ریتم و تکرار در معماری

  پاورپوینت ریتم در معماری,پایان نامه ریتم در معماری,تحقیق ریتم در معماری,تکرار در معماری,تکرار و تکثیر در معماری,تکرار و ریتم در معماری,ریتم در معماری,ریتم در معماری ایران,ریتم در معماری ایرانی,ریتم در معماری و موسیقی,مقاله ریتم در معماری دانلود پاورپوینت ریتم و…

 • تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

  آسيب شناسي پديده,آسيب شناسي مجرمانه در جوانان,پديده مجرمانه در بين نوجوانان,تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری,راهكارهاي پيشگيري دانلود تحقيق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی در شركت قند شيروان

  شركت,شيروان,قند,کارآموزی,گزارش گزارش کارآموزی در شركت قند شيروان رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در شركت قند شيروان،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاريخچه شركت ساير اطلاعات شركت موضوع فعاليت شركت فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:مقدمهتعريف سيستم هميت…

 • طرح توجیهی احداث باغ عناب یک هکتاری سال 95

  دانلود طرح توجیهی عناب,سود احداث باغ عناب,سود پرورش عناب,طرح احداث باغ عناب,طرح توجیهی باغ عناب,طرح توجیهی پرورش عناب,طرح توجیهی رایگان عناب,طرح توجیهی عناب,طرح کاشت عناب,عملکرد عناب در هکتار,هزینه احداث باغ عناب,هزینه کاشت عناب دانلود طرح توجیهی احداث باغ عناب یک…

 • پاورپوینت معرفی تکنولوژی SSADM و نرم افزار SELECT

  پاورپوینت تکنولوژی SSADM,پاورپوینت نرم افزار SELECT,پایان نامه نرم افزار SELECT,پروژه نرم افزار SELECT,تحقیق تکنولوژی SSADM,تحقیق نرم افزار SELECT,تکنولوژی SSADM,مقاله تکنولوژی SSADM,مقاله نرم افزار SELECT,نرم افزار SELECT دانلود پاورپوینت معرفی تکنولوژی SSADM و نرم افزار SELECT دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت بانکداری اسلامی

  آشنایی با بانکداری اسلامی,اصول بانکداری اسلامی,بانکداری اسلامی,بانکداری اسلامی pdf,بانکداری اسلامی چیست,بانکداری اسلامی در ایران,پاورپوینت بانکداری اسلامی,پایان نامه بانکداری اسلامی,تحقیق بانکداری اسلامی,مقاله بانکداری اسلامی دانلود پاورپوینت بانکداری اسلامی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بانکداری اسلامی،در قالب ppt و در 33…