تحقیق مجموعه توريستي- تفريحي درياچه گلهر

پایان نامه مجموعه توريستي,پروژه مجموعه توريستي,تفريحي درياچه گلهر,دانلود پایان نامه در مورد مجموعه توريستي,دانلود پایان نامه مجموعه توريستي,دانلود پروژه در مورد مجموعه توريس
تحقیق مجموعه توريستي- تفريحي درياچه گلهر

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع  مجموعه توريستي- تفريحي درياچه گلهر،در قالب word و در 207 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیده   مقدمه   تعریف پروژه   اهداف پروژه   فصل اول:   فلسفه وجودی طرح   مقدمه   ۱-۱ مفهوم گردشگری   ۲-۱ جایگاه گردشگری در زندگی امروز   ۱-۲-۱ ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت   ۲-۲-۱ فراغت فعال و غیر فعال   ۳-۲-۱ نقش گردشگری در گذران فراغت   ۴-۲-۱ نقش گردشگری در کیفیت زندگی   ۳-۱ راهبردهایی در توسعه گردشگری   ۴-۱ منابع گردشگری   ۵-۱ طیف گردشگران   ۶-۱ فعالیتهای گردشگری   ۷-۱ ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن   ۸-۱ نتیجه گیری   فصل دوم:مطالعات محیطی طرح   ۲-۱-۱-۲ ویژگیهای تاریخی   مقدمه   ۱-۲ مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی   ۱-۱-۲ استان لرستان   ۱-۱-۱-۲ موقعیت جغرافیایی   ۳-۱-۱-۲ ویژگیهای اجتماعی   جمعیت   ساختار جنسی و سنی استان   ۵-۱-۱-۲ ویژگیهای طبیعی   ویژگیهای اقلیمی   ۷-۱-۱-۲ جاذبه‌های گردشگری   ۲-۱-۲ شهرستان بروجرد   ۳-۱-۲- روستاهای منطقه   روستاهای شمال غربی :   روستاهای شمالی   روستاهای شمال شرقی :   روستاهای شرقی و جنوب شرقی :   روستاهای جنوبی :   روستاهای جنوب غربی :   روستاهای غربی :   ۴-۱-۲ کشاورزی و باغداری در منطقه   ۵-۱-۲ دامپروری و دامداری منطقه   ۶-۱-۲ ایلات و عشایر و مردم منطقه   ۲-۲ مطالعات پایه   ۱-۲-۲ منطقه حفاظت شده آب سرد   ۱-۱-۲-۲موقعیت جغرافیایی   ۲-۱-۲-۲- موقعیت طبیعی   ۳-۱-۲-۲ پوشش گیاهی   ۴-۱-۲-۲ حیات وحش   ۲-۲-۲- اقلیم منطقه   تقسیمات اقلیمی:   ۱-۲-۲-۲- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد   ۲-۲-۲-۲- بارندگی   ۳-۲-۲-۲- باد   ۴-۲-۲-۲- تابش   ۵-۲-۲-۲ یخبندان   ۶-۲-۲-۲- رطوبت   ۷-۲-۲-۲- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی   ۸-۲-۲-۲- نیازهای آبی در محدوده سایت   ۳-۲-۲ – شناخت زمین و خاک منطقه   ۱-۳-۲-۲- زمین شناسی منطقه   تشکیلات زاگرس:   ۲-۳-۲-۲- خاک شناسی منطقه   بافت خاک و قابلیت نفوذ خاک   ویژگیهای خاک منطقه و محدودیتها:   ۳-۳-۲-۲ – مصالح شناسی   ۴-۳-۲-۲- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)   ۴-۲-۲ راههای دسترسی به منطقه   ۵-۲-۲- قابلیتهای منطقه   ۳-۲- نتیجه   فصل سوم:معماری بومی منطقه   مقدمه   ۱-۳- مبانی معماری بومی   ۲-۳- روند شکل گیری معماری بومی   ۳-۳- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز   ۴-۳- معماری بومی منطقه   ۵-۳- معماری خانه های روستایی   ۱-۵-۳-نظام فضایی کالبدی روستاها   ۲-۵-۳- معماری مسکن روستایی   ۳-۵-۳ – مصالح و شیوه ساخت   ۱-۳-۵-۳- شیوه ساخت   ۲-۳-۵-۳- مصالح   ۶-۳- الگوهای طراحی منطقه   ۱-۶-۳- مسیرهای دسترسی   ۲-۶-۳- کانونهای تجمع   ۳-۶-۳- ساختمان و طبیعت   ۴-۶-۳- معابر عمومی   ۵-۶-۳- ساخت و ساز و مصالح   ۶-۶-۳- حصارها   ۷-۶-۳- آلاچیق و سایبان   ۷-۳- نقش اقلیم در معماری بومی   ۱-۷-۳- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه   ۲-۷-۳- سیستمهای ایستا و پویا   سیستم جذب و دفع مستقیم   سیستم جذب و دفع غیرمستقیم   دیوار ترومپ   دیوار آبی   بام آبی   گلخانه   ترموسیفون   ۳-۷-۳- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح   ۸-۳- نتیجه گیری   فصل چهارم:   نمونه طرحهای مشابه   مقدمه   ۲-۱-۴- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی   ۱-۲-۴- باغهای ایرانی   ۱-۱-۲-۴- باغهای صفوی یا شاه عباسی   ۲-۱-۲-۴- باغ های قاجاری   ۲-۲-۴– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها   ۱-۲-۲-۴- هندسه باغ های ایرانی   ۲-۲-۲-۴- آب در باغ ایرانی   ۳-۲-۲-۴- گیاهان باغ   ۳-۲-۴- اشکال باغ ها   ۱-۳-۲-۴- باغ های منظم   ۲-۳-۲-۴- باغ نامنظم   ۴-۲-۴- اصول بنیادی طراحی باغ   ۱-۴-۲-۴ – خط یا محور   ۲-۴-۲-۴- فرم   ۳-۴-۲-۴- بافت   ۴-۴-۲-۴- رنگ   ۵-۴-۲-۴- مقیاس   ۶-۴-۲-۴- تنوع   ۷-۴-۲-۴- توالی   ۸-۴-۲-۴- تعادل   ۳-۴- آب در طراحی پارک   ۴-۴- آب در باغ های ایرانی   ۱-۴-۴- آب و روانشناسی   ۲-۴-۴- آب و انعکاس   طراحی آب در سبک های مختلف   ۳-۴-۴- استخر   ۵-۴-۴- چشمه   ۷-۴-۴- آبشار و جویبار   ۸-۴-۴- فواره ها   ۹-۴-۴- آب و مجسمه   ۱۰-۴-۴- آب و حیات وحش   ۵-۴- موزه ملی آب ایران   ۶-۴- مجموعه ورزشی رفسنجان    ۷-۴- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)   ۸-۴- باغ شازده ماهان   ۹-۴- موزه دریایی اوزاکا   ۱۰-۴- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو   فصل پنجم:   بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه   مقدمه   ۱-۵- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح   ۳-۵- نقش منطقه در محدوده غرب کشور   ۴-۵- نقش منطقه در طرحهای ملی   ۵-۵- بررسی حجم قابل انتظار بازدید کنندگان   ۶-۵- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدکنندگان و فضا   ۱- فرهنگی   ۲- سنتی   ۱-۷-۵- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده کننده   ۲-۷-۵ بررسی امکان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه   تعیین جایگاه و نقش منطقه :   ۳-۷-۵- بررسی امکان سرمایه گذاری در فضا   ۸-۵ نتیجه   فصل ششم:برنامه ریزی فیزیکی و   معیارها و ضوابط طراحی   مقدمه   ۱-۶- برنامه ریزی فیزیکی   ۱-۱-۶- نتیجه گیری جمعیتی   ۲-۶- معرفی حوزه‌ها   ۱-۲-۶- پارکینگ   ۲-۲-۶- اقامتگاه (هتل)   آیین نامه و ضوابط هتل در ایران   ۳-۲-۶- موزه   پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی   اهداف موزه‌های تاریخ طبیعی   بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی   ایمنی و حفاظت   نور در موزه   نور طبیعی   ۴-۲-۶ رستوران   ۵-۲-۶ آزمایشگاههای پژوهشی   روکار سطوح   ۶-۲-۶ اداری   ۳-۶-نتیجه گیری   فصل هفتم:معرفی پروژه و اهداف آن   مقدمه   ۱-۷- اهداف و عملکردهای پروژه   ۱-۱-۷ حوزه فرهنگی   ۲-۱-۷ حوزه اقامتی و استراحت   ۳-۱-۷ حوزه ورزشی   ۴-۱-۷ حوزه پژوهشی   ۵-۱-۷ حوزه تفریحی   ۲-۷ توجیه اقتصادی طرح   ۱-۲-۷ فازبندی پروژه   ۳-۷- نتیجه گیری   فصل هشتم:بررسی سایت و ایده‌های طراحی   مقدمه   ۱-۸- ایده‌های کلی   ۱-۱-۸- منابع و جاذبه‌های طبیعی   ۲-۱-۸ منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی   ۲-۸ طراحی فضای سبز   ۱-۲-۸ امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی   ۲-۲-۸ لزوم حفظ دید به سمت سایت   ۳-۲-۸ ایجاد کریدور سبز دور سایت   ۴-۲-۸ لزوم حفظ گیاهان بومی   ۳-۸ پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه   ۴-۸ شناخت سایت   ۱-۴-۸ وسعت فضا   ۲-۴-۸ موقعیت فضا   ۳-۴-۸ فرم فضا   در صفحات قائم، افقی و نیمرخ   -۴-۸ نظام شکلی استقرار   ۵-۸ مطالعات کالبدی   ۷-۸ دیدهای مطلوب به سایت   ۸-۸ جهت گیری ساختمانها در مجموعه   ۱۰-۸ ورودی به مجموعه   ۱۱-۸ عملکردهای پیش بینی شده   ۱-۱۱-۸ پارک حاشیه سایت   ۲-۱۱-۸ مجموعه پذیرایی و اقامتی   ۳-۱۱-۸ موزه شناخت   ۱۲-۸ روند طراحی   ۱-۱۲-۸ باغ ایرانی   ۱۳-۸ سازه   ۱۴-۸ تاسیسات   سیستم تهویه یکپارچه با کانال   سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی   سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی   سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال   

 

پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر پروژه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر دانلود پایان نامه در مورد مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر دانلود پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گلهر دانلود پروژه در مورد مجموعه توريس

 • تحقیق احداث باغ در اراضي شيب دار

  احداث,اراضي,باغ,تحقیق,شيبدار تحقیق احداث باغ در اراضي شيب دار رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع احداث باغ در اراضي شيبدار،در قالب word و در 26صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه    فرسایش خاک    سکوبندی   انواع تراس های آبراهه ای   روش ساختن تراس های…

 • دانلود گزارش کارآموزی رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي

  چاپ و تكميل كالاي نساجي,دانلود کارآموزی رنگرزي,دانلود گزارش کار رنگ,دانلود گزارش کارآموزی رنگرزي,کارآموزی رنگرزي,کارورزی رنگرزي,گزارش کارآموزی رنگرزي دانلود دانلود گزارش کارآموزی رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این…

 • تحقیق ویژگی های دستگاه های لبه چسبان (عملکرد مفید در محیط کارگاه)

  تحقیق ویژگی های دستگاههای لبه چسبان,مقاله ویژگی های دستگاههای لبه چسبان,ویژگی های دستگاههای لبه چسبان تحقیق ویژگی های دستگاه های لبه چسبان (عملکرد مفید در محیط کارگاه) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ویژگی های دستگاه های لبه چسبان…

 • تحقیق قوه مجریه و قضاییه

  بررسی قوه مجریه و قضاییه,پروژه قوه مجریه و قضاییه,تحقیق حقوق قوه مجریه و قضاییه,تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه,تحقیق قوه مجریه و قضاییه,دانلود تحقیق حقوق در مورد قوه مجریه و قضاییه,دانلود تحقیق قوه مجریه و قضاییه,مقاله قوه مجریه و…

 • پاورپوینت معجزات قرآن کریم

  اسرار قرآن کریم,پاورپوینت معجزات قرآن,پاورپوینت معجزات قرآن کریم,پایان نامه معجزات قرآن,پایان نامه معجزات قرآن کریم,پروژه معجزات قرآن کریم,تحقیق معجزات قرآن,تحقیق معجزات قرآن کریم,لیست معجزات قرآن,معجزات قرآن,معجزات قرآن کریم,معجزه قرآن دانلود پاورپوینت معجزات قرآن کریم دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق کارگاه تولید یراق

  تحقیق,تولید,کارگاه,یراق تحقیق کارگاه تولید یراق رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  کارگاه تولید یراق،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:این کارگاه بعد از 6 ماه – مرحله تولید رسید و در سال 1372 آماده…

 • گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا مبارکه

  خرید گزارش کارآموزی سایپا مبارکه,خرید گزارش کارورزی سایپا مبارکه,دانلود پروژه,دانلود کارآموزی سایپا مبارکه,دانلود گزارش کار سایپا مبارکه,دانلود گزارش کارآموزی سایپا مبارکه,کارآموزی سایپا مبارکه,کارورزی سایپا مبارکه,گزارش کارآموزی سایپا مبارکه گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا مبارکه رفتن به سایت اصلی در زیر…

 • ميز دستكاه فرز

  فرز دانلود ميز دستكاه فرز دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: فرز

 • پاورپوینت کتاب مهندسی نرم افزار2 یان سامرویل

  پاورپوینت کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل,خلاصه کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل,دانلود رایگان کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل,دانلود کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل,کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل,نکات کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل دانلود پاورپوینت کتاب…

 • تحقیق لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي

  پایان نامه پیرامون لقاح مصنوعي,پروژه لقاح مصنوعي,تحقیق در مورد لقاح مصنوعي,تحقیق لقاح مصنوعي,تلقيح داخلي,تلقیح خارجی,حقوق پزشکی,دانلود تحقیق لقاح مصنوعي,کار تحقیقی لقاح مصنوعي,لقاح ناهمگون,مقاله لقاح مصنوعي تحقیق لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:امروزه لقاح…