تحقیق سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP

پاورپوینت ERP,پروژه آماده در مورد ERP,تحقیق ERP,تحقیق آماده در مورد ERP,تحقیق در موردERP,دانلود تحقیق ERP,دانلود تحقیق در مورد ERP,دانلود مقاله ERP,سنجش,سيستم ERP,ميزان آمادگي شركت
تحقیق سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي جهت اجراي سيستم ERP

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالبعنوان                                                                                                                               چكيده    فصل اول : طرح تحقيقمقدمه     1-1- بيان مسئله    2-1- ضرورت انجام تحقيق    3-1- اهداف تحقيق    4-1- فرض هاي اساسي تحقيق    5-1- واژگان كليدي    فصل دوم : ادبيات تحقيق مقدمه    بخش اول : 1-2- معرفي و ويژگي ها    1-1-2-سير تكاملي ERP    2-1-2-معرفي جامع ERP    3-1-2- ERP از ديدگاه مديريتي    4-1-2- تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي    5-1-2- ERP در ايران    6-1-2- مراحل بهره برداري از يك راه حل ERP    7-1-2- بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP    8-1-2- استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه    9-1-2- مهندسي مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP    10-1-2- مهندسي مجدد مبتني بر فناوري    11-1-2- مختصري از MRPII, MRP (از زير سيستمهاي erp)    12-1-2-ERPII    14-1-2- تفاوت ERPII, ERP    15-1-2- ERP, MIS    16-1-2- عوامل مؤثر در پيروزي و شکست پروژه هاي ERP    17-1-2- انواع روشهاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت     18-1-2- مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP (نقش نيروي انساني در انجام پروژه)    19-1-2- اجزاي تشکيل دهنده ي سيستم هاي ERP    20-1-2- امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني    21-1-2- مزايا و معايب بکارگيري ERP    22-1-2- چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازي)    23-1-2- گزينه هاي پياده سازي ERP     7624-1-2- معرفي دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR    بخش دوم : 2-2- معرفي شرکت آب منطقه اي استان يزد    1-2-2- معرفي سازمان    فصل سوم : روش تحقيق1-3- کليات روش تحقيق    2-3- روش تحقيق    3-3- جامعه آماري    4-3- قلمرو تحقيق    5-3- نمونة آماري    6-3- روش جمع آوري اطلاعات    7-3- روش سنجش روايي    8-3- روش سنجش پايايي    9-3- روش تحليل آماري داده ها جهت آزمون فرضيه ها    فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات1-4- كليات    2-4- نمودارها و جداول آماري    3-4- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه    4-4- آزمون فرض گروههاي مختلف سؤالات پرسشنامه    1-4-4- حمايت مديران    2-4-4- ظرفيت تغيير پذيري    3-4-4- وجود زير ساخت هاي مناسب    4-4-4- برگزاري دوره هاي آموزشي    5-4-4- بکارگيري افراد بصورت تيم هاي کاري    6-4-4- قدرت پيشبيني و برنامه ريزي سازمان    7-4-4- استفاده کارآمداز گروه مشاوران    8-4-4- بهره وري مناسب مهندسان حوزه فن آوري اطلاعات    5-4- پايايي و روايي پرسشنامه    فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات1-5- مقدمه    2-5- نتيجه گيري همراه با پيشنهادات     3-5- پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب    4-5- تيم پروژه    منابع و مأخذ    بخشی از متن تحقیق:چكيدهساليان متمادي است كه برنامه هاي كاربردي مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزيره اي ارائه مي شود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند و بطور مستقل وظايف خود را انجام مي دهند. امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت هاي ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسي تمامي افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتي يكپارچه استفاده از سيستمي جامع و كامل كه تمامي اين خصوصيات را بطور يكجا فراهم سازد امري اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمك پديده اي به نام ERP مي توان به اين مهم نائل گرديد. اما ERP چيست؟ (Enterprise Resource Planning) يا برنامه ريزي منابع سازمان سعي دارد تا عملكرد همه واحدهاي شركت را در يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نموده و نيازهاي مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد. ERP از طريق يك پايگاه داده واحد انجام مي شود، لذا واحدهاي مختلف مي توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراك گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتي كه شركت هاي ارائه كننده، نرم افزار را به درستي نصب كنند مزاياي متعددي را براي سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل مي توان اشاره نمود : – كاهش هزينه ها – افزايش بهره وري در سازمان – افزايش بازده سرمايه گذاري – افزايش قابليت رقابت پذيري – دسترسي سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص- تسريع در گردش موجودي و نقدينگي – كاهش سرمايه راكد – بهبود كيفيت در تمام امور – كاهش زمان و دوباره كاري و … نرم افزارهاي ERP از ماژول هاي گوناگون (مالي، منابع انساني، توليد، فروش، خريد و …) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهاي ERP  آنقدر منعطف هستند كه شركت هاي خريدار قادرند تعدادي از ماژولهاي مورد نياز يا همه آنها را نصب كنند . به عنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول هاي منابع انساني و مالي را از اين بسته نرم افزاري، خريداري، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتي سازمان از نظر بانك هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني محسوب شده و به منزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان مي باشد. در اين پروژه سعي بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل هاي دقيق و بررسي ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگي سازمان را جهت بكارگيري سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايي سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياري مي نمايد.  مقدمه سازمان هاي امروزي در جهت جهاني شدن رقابت مي كنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمانها به يافتن راه حل هاي كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زير ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي توسط سيستم هاي اطلاعاتي (كه فرآيندهاي كاري را به طور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيباني مي كنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهاي مزاياي رقابتي قوي تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش  خاصي به راه حلي متمركز كه فرآيندهاي كاري را بهبود مي دهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 153

 

سنجش ميزان آمادگي شركت سيستم ERP تحقیق ERP دانلود تحقیق در مورد ERP دانلود تحقیق ERP تحقیق در موردERP پاورپوینت ERP دانلود مقاله ERP تحقیق آماده در مورد ERP دانلود مقاله ERP پروژه آماده در مورد ERP

 • تحقیق اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمان ها

  پایان نامه روانشناسی پیرامون آموزش ضمن خدمت,پروژه آموزش ضمن خدمت,تحقیق آموزش ضمن خدمت,تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی آموزش ضمن خدمت,دانلود تحقیق آموزش ضمن خدمت,مقاله آموزش ضمن خدمت تحقیق اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمان ها رفتن به…

 • تحقیق مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

  الکل,پایان نامه پیرامون مسموميت با الكل,پروژه مسموميت با الكل,تحقیق در مورد مسموميت با الكل,تحقیق مسموميت با الكل,حقوق پزشکی,دانلود تحقیق مسموميت با الكل,کار تحقیقی مسموميت با الكل,مقاله مسموميت با الكل تحقیق مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم رفتن…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شهرستان شیراز,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیراز (واقع در استان فارس) دانلود فایل 1. این…

 • گزارش کارآموزی کنترل فرآيند در شرکت ایران خودرو

  دانلود کارآموزی کنترل فرآيند,دانلود گزارش کارآموزی کنترل فرآيند,کارآموزی کنترل فرآيند,کارآموزی کنترل فرآيند کارخانه,گزارش کارآموزی کنترل فرآيند,گزارش کارآموزی کنترل فرآيند شرکت,نمونه کارآموزی کنترل فرآيند,نمونه گزارش کارآموزی کنترل فرآيند دانلود گزارش کارآموزی کنترل فرآيند در شرکت ایران خودرو دانلود فایل دانلود گزارش…

 • تحقيق فرسایش خاک در جنگل‌های شمال ایران، رکوردی در جهان

  تحقيق,تحقيق فرسایش خاک در جنگل‌های شمال ایران,جنگل,دانلود تحقيق,رکوردی در جهان,زراعت,فرسايش خاك,كار تحقيقي,كشاورزي دانلود تحقيق فرسایش خاک در جنگل‌های شمال ایران، رکوردی در جهان دانلود فایل دبیر شبکه‌های زیست‌محیطی منطقه شمال ایران گفت میزان فرسایش خاک در جنگل‌های شمال، سالانه 15…

 • پاورپوینت گزارش‌ نويسي

  پرونده سازی,ثبت گزارش,گزارش نویسی پاورپوینت گزارش‌ نويسي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع گزارش‌ نويسي،در قالب ppt و در 81 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:سابقه و هدف و خصوصيات پرونده‌سازي را توضيح دهيد.اصول ثبت گزارشات را توضيح دهيد.موارد…

 • تحقیق سنجش عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتري در صنعت بانکداري

  مدیریت ارتباط با مشتری,مدیریت ارتباط با مشتری crm,مدیریت ارتباط با مشتری pdf,مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیecrm,مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری,مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری,مقاله مدیریت ارتباط با مشتری,مقاله مدیریت ارتباط با مشتری الک دانلود تحقیق سنجش عوامل موثر در اجراي…

 • پلان معماري ساختمان مسكوني 162 متري

  اتوكد,پلان اتوكد,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,پلان معماري,معماري,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 162 متري دانلود فایل اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني 162 متري فايل اتوكد مي باشد.   من می…

 • قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی قالب بادی,نقشه های اجرایی قالب بادی طراحی شده در سالیدورک دانلود قالب بادی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل قالب بادی طراحی…

 • اکسل فهرست بهای برق 96

  اکسل رایگان فهرست بهای برق,اکسل فهرست بهای برق,اکسل فهرست بهای برق 96,دانلود اکسل رایگان فهرست بهای برق,دانلود اکسل فهرست بهای برق,دانلود اکسل فهرست بهای برق 96,دانلود رایگان اکسل فهرست بهای برق,دانلود رایگان اکسل فهرست بهای برق 96 دانلود اکسل فهرست…