تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله در مورد تاريخ تشك
تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:تشکيلات اداری , مالی عباسيانمقدمه
: در اوايل حضور اسلام خود خليفه به همه کارها می رسيد , دفتر اموال را
نگهداری می کرد اما همين که ممالک اسلامی توسعه يافت , خلفای اسلامی به
تقليد از شاهان ايرانی و امپراطوری روم کارهای مهم دولتی را ميان مأمورين
متعدد تقسيم کردند .1 عباسيان نخستين فرمانروايان اسلام هستند که وزارت را
تأسيس کردند . و آن را به ايرانيان واگذاردند . در ابتدای تحقيق به تشکيلات
اداری که برگرفته از دولت ساسانی است می پردازيم و سپس به مباحث مالی و
ثروتهای عباسيان اشاره می کنيم .الف ) تشکيلات اداریوزارت :وزارت
از مهمترين پايگاههای سلطنتی و اساس همه پايگاههای پادشاهی است . زيرا نام
آن بر مطلق ياری دلالت می کند , چه اين کلمه يا از « موازات » به معني
معاونت و يا « وِزر » به معنی سنگينی مأخوذ است و گويي وزير با اعمال خويش
سنگيني های کار سلطنت را بر دوش می گيرد .2در قرآن کريم لفظ وزير در 2
سوره مبارکه طه آيه 29 و سوره فرقان آيه 35 آمده است . ابن طقطقی معتقد است
وزير واسطة ميان شاهان و رعيّت است از اينرو لازم است که در سرشت وی قدری
از طباع پادشاهان و قدری نيز از طباع عوام وجود داشته باشد تا بتواند با
هريک از آن دو به قسمی رفتار کند که همواره مورد قبول و ميلشان باشد , و به
هر حال امانت و درستی سرماية وزير است . قوانين وزارت در زمان عباسيان برقرار گرديد . اما قبل از آن وزارت نه قاعده معينی داشت و نه قوانينپابرجائی , بلکه هريک از سلاطين دارای اطرافيان و اتباعی بودند [ و سلطان با آنان مشورت می کرد ] .1- زيدان , جرجی 0 تاريخ تمدن اسلام ج 1 ص 89            2- ابن خلدون , عبدالرحمن . مقدمه ابن خلدون ج 1 ص 452 , ت : پروين گنابادیچون بنی عباس به سلطنت رسيدند قوانين وازرت برقرار گرديد و وزير وزير ناميده شد , حال آنکه پيش از آن بدو کاتب و مشير می گفتند . 1 اولين
وزيری که برای خليفة اول عباسی وازرک کرد حنص بن سليمان ابوسلمه خلّال بود
و او را وزير آل محمد می گفتند . وی از موالی بنی حارث بن کعب به شمار می
آمد . ابوسمه از توانگران اهل کوفه به شمار می رفت . و همواره دارايي خويش
را در راه داعيان بنی عباس صرف کرد . سبب پيوستگی او با عباسيان اين بود که
داماد بکيربن ماهان بود و بکيربن ماهان دبير ابراهيم امام و يکی از خواص
وی به شمار می رفت . 2  پس از او چه کسی عهده دار وزارت سفاح شد اختلاف است
. بعضی گفته اند عبدالرحمان وزارت را برعهده گرفت . اما ابوالجهم مدتی
برای سفاح وازرت کرد . صولی می گويد : سفاح پس از ابوسلمه خالدبن برمک را
به سمت وزارت برگزيد . چنانکه گفته اند خالدبن برمک کار وزيران را انجام می
داد ولی به نام وزير خوانده نمی شد . 3 . تعداد وزيرانی که اسامی اشان در
کتاب الفخری فی الآداب السلطانيه و تاريخ طبری نقل شده حدود 27 وزير بوده .
مهمترين وزيران عباسی آل برمک بودند و اينان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و
قدرت و استبداد به هم زدند , که هارون از روی ناچاری ريشة برامکه را
برانداخت بقسمی که بدبختی اين خاندان کاملاً مشهور است .در دوره اول
عباسی وزير در رأس همه امور قرار گرفت . اما اوضاع وزارت در دورة بعدی
عباسی تغييراتی يافت چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب به عنوان وزير
افزودند . اسماعيل بن ابی الحسن عبادبن عباس وزير مؤيد الدوله ديلمی نخستين
وزيری است که دارای آن عنوان ( صاحب ) شد . نفوذ و قدرت وزيران طبعاً
مربوط به نفوذ و قدرت خلفاء بود . همينکه خلفاء ناتوان گشتند وزيران آنها
نيز بيکاره ماندند و کسان ديگر دارای قدرت و وزارت شدند که شدند که آنها را اميرالامراء می گفتند . 41- ابن طباطبا محمبن علی . تاريخ فخری ص 6-205 ت: محمدوحيد گلپايگانی         2- همان . ص 111 3- اسفياوک . اصفهانی – محمودبن محمدبن الحسين . دستورالوزراه . تصحيح دکتر رضا انزابی نژاد ص 26 و …4- 
زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام . ج1 ص 117 – اميرالامراء : از قرن 4 هـ
به بعد خلفای عباسی به فرمانروايان دولتهای کوچک مانند (آل بويه) عنوان
اميرالامراء می دادند . اميرالامراء در ولقع پادشاه و يا مثل پادشاه بود . 
 درباره حقوق وزيران بايد گفت : ميزان آنان معلوم نيست اما ظاهراً
بايد مقدار زيادی باشد و از آن گذشته وزيران مزبور همه نوع در اموال عمومی
دخل و تصرف می کردند ضمناً در صورت حساب دوران معتضد می بينيم که حقوق وزير
روزی ½ 33 دينار يا ماهی هزار دينار می باشد . حقوق وزيران دول اسلام
يکسان نبوده و کم و زياد می شده است . 1 در بعضی زمانها ثروت وزيران به
قدری زياد شد که به اندازه ثروت خلفا و بيت المال در دوران ترقی و متعالی
عصر عباسی رسيد. مثل اينکه سرای آنان بيت المال شده بود و مردمان طمع کار
جاه طلب با رشوه ها و هديه ها و پيش کش ها برای گرفتن مقام و منصب وزارت
دنبال اين و آن افتادند . اما منابع ثروت وزيران دوره عباسی چنين بود :1-
رشوه در موقع واگذارکردن کار 2- رشوه برای باقی گذاردن مأمورين بر سر کار
خودشان 3- دست اندازی بی حد و حساب به املاک مرد 4- اختلاس از اموال دولتی و
مالياتها 5- تجارت با ارزاق عمومی 6- سوء استفاده از عيار مکه و ضرب سکه
های کم عيار که سود زيادی ببار می آورد و …مصادره اموال وزيران نيز
وجود داشت . خلفاء اموال آنان را مصادره می کردند تا بدان وسيله کسری بيت
المال را جبران نمايند و اين اموال را نوعی عدالت اجتماعی می دانستند که
اموال عمومی را از وزيران گرفته بخزانه عمومی برسانند . خلفای نخستين عباسی
در آغاز اموال وزيران را نه از روی احتياج بلکه برای مجازات وزيران در
مقابل گناهان سياسی و امثال آن مصادره می کردند . 2 انواع وزارت :وزارت بر 2 قسم است : وزارت تفويض و وزارت تنفيذ .وزارت
تفويض : تفويض در لغت به معنی بازگذاشتن کار برکسی , سپردگی و واگذاری و
تسليم و توکل و پناه بردن است . بنابراين وزارت تفويض قسمتی از وزارت است
که در آن امام تدبير امور را به سپرد تا او همه کارها را با فکر و اجتهادش
انجام دهد . وزير تفويض جز 3 مورد زير که مخصوص خليفه بود , در همه کارها
از خود اختيار داشت و آن 3 چنين است : 1- حق تعيين وليعهد که وزير در آن
مداخله نداشت و 1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام ج 2 ص 346                 2- همان . ج 2 ص 370  مخصوص
خليفه بود  2- خليفه می توانست هرکس را که وزير به کار گماشته برکنار سازد
ولی وزير آن حق را نداشت 3- خليفه می توانست پيش خود از امامت استعفا دهد ,
اما وزير آن حق را نداشت . وزرای برامکه – يحيي بن اکثم – ابن فرات از
وزيران تفويضی عباسی بودند , خلفای عباسی درپاره ای موارد مهر خلافت را به
وزيران ( تفويضی ) می دادند و خود از هرجهت برکنار می نشستند .وزير
تنفيذ : وزير تنفيذی از خود اختيار نداشت و فقط اوامر خليفه را اجراء می
کرد و در واقع رابطه ميان مردم و خليفه محسوب می شد . خليفه می توانست 2
وزير تنفيذ داشته باشد اما وزير تفويض درهرحال يکی بود . 1 ماوردی اين تقسيم بندی را به صورت وزارت مختار و وزارت اجرا بيان می کند .حال
به ساير ادارات عباسی می پردازيم . و قبل از آن اشاره می کنيم 3 نشانه (
اشارات ) خلافت يعنی خطبه , سکه , طراز را عباسيان نيز داشتند . و پرچم و
بيرق , منبر و تخت و صندلی و حتی موسيقی نيز از نشانه های رسمی خليفه
شناخته می شد .دبيری : به دوران اول عباسی کار وزيران بسيار شد لازم
آمد کسانی را به ياری وزير گمارند تا در نظارت و اداره ديوان های مختلف وی
را مدد کند و اينان را دبير گفتند.معروفترين دبيران آن دوران . دبير نامه
ها , دبير خراج , دبير سپاه , دبير نگهبانی و دبير قضا بود . کار دبير نامه
ها توزيع فرمانها و عفونامه ها و انشای نامه های سياسی بود که پس از تحرير
به تصويب و مهر خليفه می رسانيد . مراجعه به نامه های رسمی و اصلاح و
تصحيح آن نيز از وظايف وی بود . و در مجلس قضا با خليفه می نشست و مهر
خليفه را براحکام می زد . خليفگان علاقه داشتند ؛ نامه هايشان شيوا و بليغ
انشا شود ( به همين منظور ) دبيران خويش را از مردان ادب پيشه و از
خاندانهای قديم انتخاب می کردند .حاجبی : خليفگان نخستين , هيچ کس را بردر خويش منتظر نمی شناساندند که همه طبقات مردم بی حاجب1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلامی ج 1ص 118 ايضا حسن , ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 227 . ک ماوردی الاحکام …. ص 25                      2- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام . ج 2 ص 230و
مانع ايشان را توانستند ديد . عباسيان نيز به رسم امويان حاجبه گرفتند و
مردم را جز برای کارهای مهم بار ندادند . ميان مردم و خليفه 2 خانه فاصله
بود خانه خاصه , خانه عامه که هر دسته را مطابق رأیحاجب در جای معين می
پذيرفت . حاجب مقامی معتبر داشت و رئيس تشريفات يا وزير دربار عصر ما بود و
وظيفه داشت مردم را نسبت به مقام و اهميتشان به حضور خليفه برساند .حکومت
ولايات : سازمان اداری عباسيان به دوران اول براساس مرکزيت بود و حاکمان
ولايات مأمورانی بودند ( از طرف خليفه ) بجز حاکم در ولايات مأموران ديگر
بودند که از همه مهمتر خزانه دار بوده , ناظر پست و قاضی . و حاکم بجز
امامت نماز و فرماندهی سپاه کاری نداشت . سيدامير , می گويد ” سازمان اداری
قوانين معين داشت و از سازمانهای جديد دست کم , نداشت . يعقوبی در کتابش
نام حاکمان دوران سفاح را ياد کرده است . 1ديوانها : مهمترين ديوانهای دولت که هريک وزارتی بود چنين است:ديوان خراج , ديوان ديه , ديوان نظارت ,ديوان
سپاه , ديوان موالی و غلامان که فهرست موالی و بندگان خليفه را نگه می
داشت . ديوان بريد , ديوان مراقب خرج , ديوان نامه ها , ديوان حوائج ,
ديوان احشام , ديوان عطايا , ديوان آبياری که بر پلها و ترعه ها و آب نظارت
داشت . از عنوان ديوانها وظايف آن را توان دانست . ديوان رنام که چيزی
شبيه ديوان محاسبات عصر ما بود از معتبرترين ديوانهای دولت به شمار می آمد
که منصور پايه نهاد و اين ديوان عهده دار جمع آوری خراج عراق , ثروتمندترين
ولايتهای دولت بود . . ديوان ديگر که عباسيان به وجود آوردند ديوان
مکاتبات و مراجعات بود . 4 قسمت داشت : ديوان سپاه که مقرری ها در آن ثبت
می شد . ديوان اعمال که ناظر مستمری و حقوق بود . ديوان عمال که نصب و عزل
همه با آن بود , ديوان بيت المال که در خرج ودخل دولت نظر می کرد و هم از
جمله سازمانهــا اداره ای بود که به امور مردم غيرمسلمـــان می رسيد که
رئيس آن دبير جهباز عنوان داشت .1- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 231  و ايضاً ابن خلدون . مقدمه ص 455                     2- همان . ص 234 ايضاً اميرعلی . تاريخ عرب و اسلام ص 406 …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 18

 

تاريخ تشكيلات مالي عباسيان تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله در مورد تاريخ تشك

 • تحقیق آموزش گام به گام شنا

  بررسی شنا,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون شنا,پروژه آموزش شنا,تحقیق آموزش شنا,تحقیق تربیت بدنی شنا,تحقیق در مورد آموزش شنا,دانلود تحقیق آموزش شنا,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد شنا,مقاله شنا تحقیق آموزش گام به گام شنا رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی

  امکان سنجی تأسیس شیرینی پزی,دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی,طرح توجیهی پیرامون تأسیس شیرینی پزی,طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی,طرح کارآفرینی تأسیس شیرینی پزی,طرح کسب و کار تأسیس شیرینی پزی,کارآفرینی تأسیس شیرینی پزی دانلود دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی دانلود…

 • تحقیق مقاوم سازي تير مركب بتن- فولاد با استفاده از CFRP

  پاورپوینت مقاوم سازي تير مركب,تحقیق مقاوم سازي تير مركب,تحقیق مقاوم سازی با استفاده از CFRP,فولاد,فولاد با استفاده از CFRP,مقاله مقاوم سازي تير مركب,مقاوم سازي تير مركب,مقاوم سازي تير مركب بتن,مقاوم سازی با استفاده از CFRP تحقیق مقاوم سازي تير مركب…

 • پاورپوینت تئوری های روان شناسی رشد

  پاورپوینت روانشناسی رشد,تئوری های روانشناسی رشد,تئوریهای روانشناسی رشد,تحقیق روانشناسی رشد,روانشناسی رشد,روانشناسی رشد کودک,روانشناسی رشد کودک pdf,روانشناسی رشد لورا برک,مقاله روانشناسی رشد,نظریه های روانشناسی رشد پاورپوینت تئوری های روان شناسی رشد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری های…

 • نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان گلستان

  دانلود نقشه هم تبخیر استان گلستان,شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان گلستان,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان گلستان,نقشه خطوط هم تبخیر استان گلستان,نقشه منحنی های هم تبخیر استان گلستان,نقشه هم تبخیر استان گلستان دانلود نقشه ی منحنی های هم…

 • پاورپوینت تعمیر فتق

  تعمیر فتق,دستگاه گوارش,سنگ کلیه,فتق,فتق فمورال,کبد,کلیه پاورپوینت تعمیر فتق رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع تعمیر فتق،در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Repair of HerniaFemoral herniaAdvanced tuberculosis of thoracolumbar region of vertebral column  Question 1Question 2و....توجه:متن اسلایدها به صورت…

 • پاورپوینت سم‌ شناسي و مانيتورينگ دارودرماني

  بهترین داروی ضد افسردگی,جدیدترین داروی ضد افسردگی,دارو درمانی به انگلیسی,دارو درمانی چیست,داروهای روانپزشکی pdf,قرص ضد افسردگی بدون عوارض,لیست داروهای ضد افسردگی,لیست کامل داروهای اعصاب و روان پاورپوینت سم‌ شناسي و مانيتورينگ دارودرماني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • طرح توجیهی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد

  امکان سنجی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد,دانلود طرح توجیهی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد,طرح توجیهی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد,طرح کارآفرینی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد,طرح کسب و کار تولید كامپوزيت هاي پلی آميد,کارآفرینی تولید كامپوزيت هاي پلی آميد دانلود…

 • تحقيق روانشناسی رنگ در دکوراسیون

  تحقيق روانشناسي,دانلود تحقيق,دكوراسيون,رنگ,روانشناسي رنگ,روانشناسي و علوم تربيتي,علوم تربيتي,كار تحقيقي روانشناسي دانلود تحقيق روانشناسی رنگ در دکوراسیون دانلود فایل روانشناسی رنگ با وجودی که اثر رنگ‌ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می‌کند امّا برخی از تاثیرات…

 • تحقیق سهام و سرمایه گذاری

  تحقیق بازار سهام,تحقیق در مورد سرمایه گذاری,تحقیق در مورد سهام,تحقیق درباره سهام,تحقیق سرمایه گذاری,تحقیق سهام,سرمایه گذاری,سهام,سهام و سرمایه,مقاله در مورد سرمایه گذاری,مقاله در مورد سهام,مقاله درباره سهام,مقاله سرمایه گذاری,مقاله سهام دانلود تحقیق سهام و سرمایه گذاری دانلود فایل دانلود تحقیق…