تحقیق بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان

پایان نامه پیرامون افسردگي و هيستري در بين زنان,پروژه افسردگي و هيستري در بين زنان,تحقیق,تحقیق افسردگي و هيستري در بين زنان,تحقیق در مورد افسردگي و هيستري در بين زنان,دانلود تحقیق افسردگي و هيستري در بين زنان,مقاله افسردگي و هيستري در بين زنان
تحقیق بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالبچكيده                             8 فصل اول : كليات تحقيق                             9 مقدمه                             10 بيان مسئله                             11اهداف تحقيق                             12 متغيرها                             13 فصل دوم :پيشينه وادبيات تحقيق                             14 نكات كلي در رابطه با هيستري                             15 شكل گيري هيستري در جريان تحول                             16 رگه هاي شخصيت هيستري يكي در كودك                     17 تظاهرات حاد در كودك                             18هيستري در نوجواني                             21 توصيف ضوابط تشخيص اختلال تبديل                             23 ديدگاه هاي نظري درباره هيستري                             25 ديدگاه شناختي                             28 ديدگاه رفتاري نگر                             30 اختلالات بدني شكل و اختلالات تجزيه اي                     32 اختلالات تبديلي                             34 نشانه هاي حسي                             37 نمونه اي از فلج هيستري                             38 اين حادثه چگونه رخ داد                             39 نشانه هاي احشائي                             41 تفاوت هاي اختلالات بدني تبديلي تمارض                     43 شرايط ايجاد اختلالات تبديلي                             46 علل مولد                             47 نكات كلي در رابطه با افسردگي                             49 جدول شماره 12 فهرست نشانه هاي جدولهاي باليني افسردگي                 52 افسردگي وغم واندوه                             53 بي حالتي خلقي                             57 فقر تعاملي كناره گيري                             58 افسردگي در خلال دوره هاي دوم و سوم كودك                 62 نشانه هاي وابسته به رنج افسرده وار                             63 رفتار هاي معادل افسردگي                             65 افسردگيهاي نوجواني                             66 افسردگي مبتني براحساس رها شدگي                             68 جدول 2-12 معادلهاي افسرده وار در نوجوان از ديدگاه مولفان مختلف             69 فراوان افسردگي در خلال تحول                             70 طبقه بندي اختلافهاي خلقي DSMIV                             76 افسردگي مهاد                             77 نظريه ها تحقيقها ودرمان افسردگي                             80 نظريه هاي زيست شناختي                             81 نقش وراثت در اختلالات د و قطبي                             84     اثرات ليتيوم                             86 درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي                             89 الكتروشوك درماني                             90 نظريه هاي روان پويايي                             94 نظريه يادگيري                             97 افسردگي از نقطه نظريادگيري درمان                             101 نظريه شناختي                             102 فصل سوم : تعيين روش تحقيق                             104 جامعه مورد مطالعه                             105 روش آماري مربوط به فرضيه                             106 فصل چهارم : يافته ها تجزيه و تحليل داده ها                     107 جدول 1-4 غلات خام آزمودينها از آزمون mmp                 108 جدول 2-4 بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله         109 فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                             112 بحث و نتيجه گيري                             113 پيشينه تحقيق                             114 پيشنهادات                             115 محدوديت ها                             116 منابع و ماخذ                             117 ضمائم                             118 پاسخنامه                             124    بخشی از متن تحقیق:چکیده :هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه يازده شهر تهران كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين افسردگي و هيستري رابطه ي معني داري وجود دارد و هيستري در بين زنان غير شاغل بيشتر از شاغل است كه جامعه مورد مطالعه زنان حدود سني 35 ساله شاغل منطقه يازده تهران است كه حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گيري طبقه اي 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه پرسش نامه M.M.P.I بر روي آنها گرديده كه جهت آزمون فرضيه ارزش آماري ضريب هم بستگي در سطح آمار استنباطي استفاده گرديده كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي و هيستري رابطه معني داري وجود دارد و هيستري در بين زنان غير شاغل بيشتر از زنان شاغل است و سطح معني داري آنها در سطح 5% > p است.مقدمه : چگونه مي توان كساني را كه همواره نسبت به ديگران به ديده سوء ظن مي نگرند يا به تمام محرك هاي محيطي بي اراده و بدون مقاومت پاسخ مي دهند، يا بي دليل به هر كس حتي به افراد نزديك و صميمي خود دروغ مي گويند، يا در كمال بي نيازي حقه بازي و كلاه برداري مي كنند و از اين قبيل رفتارها را ظاهر مي سازند، توصيف كرد. اين افراد درك صحيحي از واقعيت داشته و است و سيكوتيك نيستند، دچار ترسهاي بي دليل و اضطراب دائمي نيستند و از دردهاي  خيالي و يا حتي واقعي كه علت آنها رواني فيزيولوژيايي است رنج نمي برند. با اين وجود رفتار آنها از نظر ديگران ممكن است عجيب و غير معمول و مغاير با اصول اخلاقي باشد. افراد مبتلا به اين اختلاال يعني اختلال هيستريايي خواهان جلب توجه ديگران نسبت به خود هستند. خيلي زود توسط رويدادهاي بي اهميت و بي معني برانگيخته  مي شوند و تظاهرات هيجان انگيز نشان مي دهند. اين افراد در اغوا كردن و فريفتن ديگران با تظاهرات و رفتارهاي خود بسيار ماهرند و به راحتي مي توانند خود را گرم و صميمي نشان داده  به ديگران نزديك شوند با اين وجود به نظر آنان سطحي رابطه مي رسند. اين افراد همواره در جستجوي تحسين ديگران هستند و براي رسيدن به اين مقصود غالباً در حال ايفاي نقش هستند. آنان دنيا را صحنه و خود را بازيگران آن مي دانند. زود ممكن است عاشق شوند يا  ازدواج كنند ولي زود روابط عشقي و زناشويي خود را به هم مي زنند و آمادگي زيادي براي اعتياد دارند و ممكن است خيلي زود در  دام اعتياد يا رفتارهاي خلاف اجتماعي گرفتار شوند حالات هيجاني آنان بر حسب زمان و مكان و موقعيت خيلي سريع عوض مي شود به طوري كه وقتي مشغول گريه هستند ممكن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسياري از بيانات خود را با نقش بازي كردن توأم مي سازند و در ايفاي نقش بسيار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پيش از ميلاد از رابطه افسردگي و ماني به طور مشروح بحث خود و همچنين ارتيوس پزشك يوناني در ابتداي قرن اول ميلادي دريافت كه افسردگي كه بعضي اوقات در يك فرد رخ مي نمايد به نظر مي رسد كه از يك اختلال ريشه مي گيرند و در اوايل نوزدهم فليپ پنيل (1801) گزارشي جالب از افسردگي به رشته تحرير درآورد كه نام امپراطور رم تيبر يوس در آن منعكس شده است. غالباً يكي از نشانه هاي اختلالات خلقي كيفيت حمله اي بودن آنهاست كه در آن يك فرد عادي به طور ناگهاني در عرض چند هفته اي يا در بعضي از افراد طي چند روز به نهايت نااميدي يا اوج سرخوشي مي رسد….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 124

 

تحقیق افسردگي و هيستري در بين زنان تحقیق در مورد افسردگي و هيستري در بين زنان دانلود تحقیق افسردگي و هيستري در بين زنان پروژه افسردگي و هيستري در بين زنان مقاله افسردگي و هيستري در بين زنان پایان نامه پیرامون افسردگي و هيستري در بين زنان تحقیق

 • گزارش تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه (معماری)

  تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی,تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی (معماری),دانلود تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی,دانلود تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی رشته معماری,دانلود گزارش تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی گزارش تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی…

 • تحقیق آشنايي با شبكه هاي توزيع

  آشنایی با شبکه های توزیع,استاندارد در شبکه های توزیع برق,استاندارد شبکه های توزیع نیروی برق,استانداردهای شبکه های توزیع برق,توزیع برق,دانلود رایگان مقاله آشنایی با شبکه های توزیع برق,شبکه های توزیع برق,شبکه های توزیع برق چیست تحقیق آشنايي با شبكه هاي…

 • تحقیق ديه متفاوت و كفاره مساوي

  بررسی ديه,پایان نامه حقوق پیرامون ديه,پروژه ديه,تحقیق حقوق ديه,تحقیق در مورد ديه,تحقیق ديه,دانلود تحقیق حقوق در مورد ديه,دانلود تحقیق ديه,مقاله ديه تحقیق ديه متفاوت و كفاره مساوي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ديه در اسلام بر معيار ارزش…

 • پاورپوینت آشنایی با خانه آبشار

  آشنایی با خانه آبشار,پاورپوینت آشنایی با خانه آبشار,تاریخچه خانه آبشار,خانه آبشار,خصوصیات بنا خانه آبشار,خصوصیت های خانه آبشار,نگاه بوم شناختی خانه آبشار پاورپوینت آشنایی با خانه آبشار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با خانه آبشارتعداد اسلاید: 16 اسلایدقالب…

 • تحقیق راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب

  پروژه راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي ف,تحقیق در مورد راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب,دانلود تحقیق راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب,دانلود رایگان تحقیق راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب,راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب تحقیق راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه…

 • تحقیق تحلیل دینامیک های سیستم

  تحلیل دینامیک,سیستم,نظریه اورتلی,نظریه سجاستاد تحقیق تحلیل دینامیک های سیستم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع تحلیل دینامیک های سیستم،در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه:    2اهمیت تحقیق        3تعریف نخبه:        3پدیده…

 • پاورپوینت مکتب معماری شیکاگو (Chicago School)

  اصول مکتب معماری شیکاگو,تحقیق مکتب شیکاگو در معماری,تحقیق مکتب معماری شیکاگو,سبک مکتب معماری شیکاگو,معماران مکتب شیکاگو,مقاله مکتب شیکاگو در شهرسازی,مکتب شیکاگو,مکتب شیکاگو در شهرسازی,مکتب شیکاگو در معماری,مکتب معماری شیکاگو دانلود پاورپوینت مکتب معماری شیکاگو (Chicago School) دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت مدل های بهره وری در سازمان

  تحقیق مدلهای بهره وری در سازمان,تعیین شاخصهای بهره وری در سازمان,شاخصهای بهره وری,محاسبه شاخص های بهره وری,محاسبه شاخص های بهره وری در سازمان,مدلهای بهره وری در سازمان,مدلهای بهره وری سازمانی,مدیریت بهره وری سازمانی,مفهوم بهره وری در سازمانها دانلود پاورپوینت مدل…

 • مطالعه امکان سنجی مقدماتی بسته بندی ميوه و سبزیجات به روش انجماد

  بسته بندی سبزیجات به روش انجماد,بسته بندی میوه به روش انجماد,طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات به روش انجماد,طرح توجیهی بسته بندی ميوه به روش انجماد,کارآفرینی راه اندازی بسته بندی سبزیجات به روش انجماد,کارآفرینی راه اندازی بسته بندی ميوه به روش…

 • تحقیق پنجره های چوبی

  پنجره,پنجره آهنی,پنجره چوبی,پنجره دوجداره تحقیق پنجره های چوبی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع پنجره های چوبی،در قالبword و در 15 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بيعى است که هر بنا در پايان کار ساختمان، نياز به در و پنجره…